Friday, April 18, 2014

Grindr: Bang your nearby "friends"

Představte si, že jste v baru s partou kamarádů a máte chuť si s někým dnes večer pořádně užít. Je tu ale malý problém, nikdo se Vám v baru nelíbí nebo jsou to lidé Vám nepřístupní a kamarádům se nikam jinam nechce. Co kdyby existovala databáze lidí, kteří mají stejné úmysly jako vy, vy do ní máte přístup a můžete kdykoliv zahájit konverzaci simultánně s konverzací probíhající v baru a domluvit si schůzku ve vedlejším baru nebo vlastně kdekoliv se Vám to zrovna hodí, protože jste oba v okolí. A to vše v reálném čase. Ano, taková aplikace existuje. Jmenuje se Grindr a je určená komunitě gayů po celém světě. Dozvěděla jsem se o ní od gay přítele, který mi každý týden vypráví o tom, kde a s kým měl rande. Jak to dělá? GRINDR

V tomto článku se budeme zabývat studií uživatelů aplikace Grindr. Článek vyšel v New Media & Society v únoru 2014. Autory této studie jsou Courtney Blackwell a Jeremy Birnholtz z Northwesternské univerzity v USA a Charles Abbott z Cornellské univerzity v USA. Dva z autorů jsou muži, kteří mají s užíváním aplikace sami vlastní dlouhodobou zkušenost. Třetím výzkumníkem je heterosexuální žena, která měla jako příslušník opačného pohlaví usnadnit průběh rozhovorů účastníkům rozhovorů, kteří by se jinak mohli tváří v tvář muži stejné sexuální orientace se zkušeností s chodem aplikace mohli cítit posuzováni a stigmatizováni.

Jeremy Birnholtz je odborný asistent na katedře Communication Studies, Electrical Engineering a Computer Science na Northwesternské Universitě. Je také vedoucím Social Media Lab. Jeremyho výzkumné zájmy a výukové centrum jsou zaměřené na to, jak lidé koordinují, spolupracují a komunikují on-line, se zvláštním zaměřením na pozornost.

Courtney Blackwell je třetím rokem doktorandkou v programu Media, Technology, and Society. Courtney se momentálně zaměřuje na média pro děti a v první řadě ji zajímá, jaký mají tradiční a nová digitální média vliv na mladé lidi ze sociálního, kognitivního a emočního hlediska. Zajímá se zejména o to, jak se mobilní technologie užívají v raném dětství ke vzdělávání a jaké důsledky to může mít pro vzdělávací politiku a praxi.

Charles Abbott pracoval pod vedením Jeremyho Birholtze na katedře komunikace. Studoval homosexuální muže a jejich využití technologií. Zkoumal, navrhl a implementoval několik výzkumných návrhů, projektů, průzkumů a rozhovorů. Nyní pracuje v New Yorku jako vyškolený someliér.


Zatímco dřívější online místa a komunity byly viděny tak, že překračují geografické hranice, dnešní mobilné zařízení, které určují polohu v reálném čase znamenají, že nyní je online interakce propletená s offline místy a vztahy. Systémy jako jsou online seznamovací aplikace k potkávání lidí, kteří se nacházejí v našem blízkém okolí přinášejí nové sociální příležitosti, ale mohou také komplikovat interakci agregací a "co-situováním" diverzifikovaných skupin jednotlivců. K této agregaci často dochází i přes tradiční prostorové a komunitní meze, které slouží jako vodítka pro tvorbu sebeprezentace a dojmů. Tento článek se snaží důkladně prozkoumat tyto otázky za pomoci studie rozhovorů s uživately aplikace Grindr. 

Grindr je mobilní aplikace, která pracuje s aktuální polohou uživatelů v reálném čase a je určená homosexuálním mužům, kteří mají nebo chtějí mít sex s jinými muži. Ve studii se autoři zabývají také otázkou zda-li "co-situování" ovlivňuje chování uživatelů Grindru a fakt, že je viditelné ostatními, hroutí či vymazává kontexty normativního chování a vyvolává napětí v sebeprezentaci z hlediska jejich rozpoznatelnosti a identifikovatelnosti a složky jejich profilu relativní k jejich chování.

Z hlediska výzkumného kontextu je třeba podotknout, že Grindr je LBRTD aplikace spuštěná roku 2009 a má nyní něco přes 3,5 milionů uživatelů v 195 zemích světa. Dva z autorů aktivně užívají aplikaci a užívali ji již více než rok před zahájením výzkumu. Abychom si stručně popsali aplikaci, uvedu zde jen několik základních charakteristik. Po přihlášení do aplikace uživatel spatří profilové obrázky uživatelů v blízkém okolí uspořádané do mřížkovité struktury. Takto zobrazení uživatelé se museli přihlásit alespoň v poslední hodině, jsou pak seřazeni od nejbližších po nejvzdálenější. Uživatelé této aplikace si mohou prohlédnout až 100 nejbližších uživatelů. Pokud si uživatel zakoupí "Grindr Xtra", může za $2,99 mohou vidět o 200 uživatelů více. Po prokliknutí se objeví profil uživatele, jeho fotografie, stručný titulek, míry, váha, rasa, co na Grindru hledá (např. přátele, chat, rande) a jeho geografická vzdálenost (v km, metrech či stopách, mílích). Pod titulkem je krátký popisek. Po kliknutí na chat si mohou uživatelé posílat další fotografie nebo si sdělit přesnou adresu s pomocí připichovacáho špendlíku na mapě. Veřejné chatování nebo skupinové chatování není možné.

Hlavní strana zobrazuje uživatele v blízkém okolí (vpravo) a individuální profil (vlevo)

Výzkumníci se snaží obohatit porozumění souhře mezi sebeprezentací a tvorbou dojmu a vrstvenými fyzickými a virtuálními lokalitami.

Výzkumné otázky si výzkumníci stanovili takto:
  1. Jak prožívají uživatelé Grindru "co-situování" založené na geografické blízkosti a jak se tato zkušenost mění v různých geografických polohách a místech?
  2. Jaký je efekt "co-situování" uživatelů Grindru s mnohočetnými cíly a záměry a jak rozpoznávají záměry ostatních uživatelů v tomto prostředí?
  3. Jak lidé zvládají identitu a obavy z identifikovatelnosti v Grindru, prostředí, ve kterém je k filtrování použita pouze vzdálenost?
Jako metodu výzkumu si autoři zvolili polostrukturované rozhovory s uživateli Grindru, celkem jich provedli 36, doba trvání byla průměrně 30 - 60 minut. 9 rozhovorů bylo provedeno v Ithace, NY a 27 v Chicagu, IL. Účastníkům výzkumu bylo 19 - 55 let ( průměrně 24). Všichni kromě jednoho se identifikovali jako homosexuálové. Účastníci byli rekrutováni skrze letáky na univerzitách a skrze profil na Grindru. Účastníci měli na výběr rozhovor osobně, telefonicky nebo ve formě online chatu. Osobní rozhovory byly nahrávány a přepisovány. Výzkumníci využili svých osobních zkušeností s aplikací ke kódování protokolu a interpretaci zkušeností účastníků výzkumu. Rozhovory vedli dva z výzkumníků. 9 jich provedl homosexuální uživatel Grindru a zbytek ( 27) provedla heterosexuální žena. Fakt, že interview vedla žena účastníky často překvapil, prý očekávali homosexuálního muže. Výzkumníci považovali ženu jako tazatelku za výhodu, protože tím, že neužívá aplikaci nemá žádné předsudky a také se nemůže vyskytnout případná sexuální přitažlivost ze strany respondentů. To také znamenalo, že respondenti poskytli více detailů, protože předpokládali, že tazatelka o aplikaci příliš neví a dále se také neostýchali poskytnout explicitní detaily  ( například diskutovali a pohlavně přenosných chorobách).

Screenshot profile použitého k rekrutování respondentů

Výsledky studie poukázaly na výhody "co-situování" pro gay komunitu. Jedinci, kteří se cítili na mnoha místech odcizeni a osamoceni si mohli lokalizovat další homosexuální jedince v okolí a navázat s nimi okamžitý kontakt a vést tak mnohovrstevnou komunikaci, ve fyzické a zárověň ve virtuální podobě. Tento proces však nebylo možné tak často aplikovat v rurálních oblastech USA, kde homosexuálních jedinců bylo málo a často nechtěli být udentifikováni. Výhodou aplikace v těchto lokalitách však bylo, že homosexuální jedinci většinou neměli fyzické místo, kde by se mohli scházet a aplikace sloužila k propojení těchto jedinců, kteří by o sobě jinak stěží vědeli. Ovšem respondenti také zmiňují, že v rurálních oblastech se zobrazí jen pár profilů a další strana už jsou pravděpodobně uživatelé na míle daleko. Homosexuálů je v těchto lokalitách málo a často se pak všichni znají. Naopak ve velkých městech jako je Chicago stačí jet stanici metrem a hned se zobrazí desítky nových uživatelů a to jen o míli dále. Tyto pohyblivé hranice jsou kontrastem oproti klasickým chatovacím místnostem.

Názorná Grindr konverzace mezi výzkumníky a účastníkem

Co se týká záměrů uživatelů, výzkum ukázal, že má aplikace určité nevýhody v oblasti prezentace profilů. Není možné napsat Looking for sex, ale pouze friends, chat a date. Většina uživatelů ale podle výzkumu hledá sex. Vytvořili si tak jiná vodítka v profilu, jak dát najevu tyto preference, v profilu mají často looking for friends, ale jako profilovou fotografii si volí jen torzo bez obličeje. 
Dalším typem profilu je profil s fotografií krajinky, který značí, že se uživatel obává identifikace okolím a nechce odhalit svou pravou totožnost všem uživatelům, fotografii většinou posílá až na po započetí chatu s konkrétním uživatelem. Absence fotografie ale mnohé uživatele odradí. 
A nakonec třetím identifikovaným typem profilu je podle výzkumu s fotografií obličeje, obvykle s přátelským úsměvem, který většinou značí zájem o přátelství s vizí vztahu či budoucí předzvěstí sexu, ale ne výsadně.

Sebeprezentací uživatelů je vždy snaha o pozitivní identitu a také snaha, aby o sobě neodhalili příliš mnoho identifikovatelných informací. Na prvním místě je vždy atraktivní fotografie a profil. Uživatelé, kteří se bojí o odhalení své identity používají fotografie bez obličeje. Tito uživatelé se popisují jako homosexuálové, ale chtějí údajně oddělit pracovní život od soukromého. Někteří uživatelé pohybující se v menších komunitách, kde nechtějí být identifikováni a souzeni ( jako např. univerzita) si okamžitě blokují všechny uživatele, které v okolí osobně znají, aby nedošlo k odhalení identity.

Autoři dosáhli svého cíle a dokázali, že Grindr spojuje lidi, překonává geografické hranice a maže hranice mezi virtuálními a fyzickými lokalitami. Zárověň vrství realitu a dovoluje svým uživatelům věnovat se mnoha publikům zárověň. Uživatelé se chtějí prezentovat jako atraktivní, ale zárověň se obávají identifikovatelnosti a negativního dojmu či stigma. Vzniklo tak napětí mezi přáním být vnímám pozitivně uvnitř homosexuální komunity a vyhýbání se negativním následkům nebo stigma vně této skupiny.

Důležité je upozornit na fakt, že tato studie byla vypracována na poměrně malém geograficky omezeném vzorku Americké populace. Výsledky by mohly vypadat zcela odlišně, pokud by byl výzkum proveden například v zemi s islámskou kulturou. Výzkum ale zcela jistě může být aplikován na české prostředí. Vyskytuje se zde mnoho uživatelů aplikace Grindr a výsledky se mohou vztahovat podobně na větší města jako je Praha, kde existuje poměrně velká gay komunita s mnoha fyzickými místy k seznamování a také na menší města a vesnice, kde takováto místa nejsou a aplikace tak může velmi dobře posloužit svému účelu.

Zdroj:
Blackwell, C.; Birnholtz, J.; Abbott, Ch.: Seeing and being seen: Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app. New Media & Society. SAGE journals. Ferbruary 2014. Vol. 1461444814521595. First published on February 7, 2014. [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2014/02/06/1461444814521595.full


No comments:

Post a Comment