Saturday, April 19, 2014

Sherlockology a Galactica.tv: Fanouškovské stránky jako dar nebo vykořisťující práce?

Práce Berthy Chin s názvem Sherlockology a Galactica.tv: Fanouškovské stránky jako dar nebo vykořisťující práce? (v originále Sherlockology and Galactica.tv: Fan sites as gifts or exploited labor?) se věnuje tématu fanouškovských aktivit na nejrůznějších webech, facebooku, twitteru apod. Vlastním šetřením, úvahami a zpracováním odborné literatury na toto téma, přispívá do široké diskuze o produsage, fandomech a jejich výtvorech. Pokládá si otázku, zda všechny aktivity počínající zakládáním těchto stránek, shromažďováním informací, fotografií, nahrávek, až po získávání nejčerstvějších novinek o předmětu jejich zájmu mají být brány jako „dar“ ostatním fanouškům, nebo se ve skutečnosti jedná o v jistém smyslu vykořisťující práci. Autoři prokazatelně totiž vytvářejí hodnoty, které jsou původně v kompetenci PR manažerů a marketinkových specialistů produkčních firem, ale nejsou za tuto svoji činnost nijak honorováni. Aktivita těchto lidí ovšem vychází z úplně jiných pohnutek, než je výdělek. Dělají ji z vlastního zájmu. Navíc svoji činnost ani nevnímají jako práci pro tu kterou společnost, jejíž produkty (filmy, seriály, knihy) propagují a podporují. Na druhou stranu nejúspěšnější z těchto tvůrců-fanoušku občas dostávají nabídky, aby spolupracovali s oficiálními producenty na přípravě speciálních fanouškovských edicí či událostí. Vztah korporací k aktivním fanouškům je i nadále rozporuplný a firmy se stále nemohou rozhodnout, jaká by vlastně měla být jejich role.
Bertha Chin se rozhodla zkoumat aktivitu fanoušků na příkladech dvou webů, a to www.sherlokology.com, který se věnuje seriálu Sherlock od britské BBC, a stránce www.galactica.tv vytvořené fanoušky seriálu Battlestar Galactica. Sama přiznává, že je fanynkou obou zmíněných seriálů a přes svůj zájem se dostala i k tomuto výzkumu. V říjnu 2012 uskutečnila mailové interview se zakladateli stránky Sherlokology, ve kterém zkoumala jejich vztah k práci ve fandomu a jedna z otázek mířila přímo k tomu, zda tuto činnost nevnímají jako vykořisťování. Zároveň Chin již při své disertační práci spolupracovala od prosince 2008 do března 2009 se spolutvůrcem galactica.tv.
            V první části svého výzkumu se věnuje principům tzv. ekonomie darů (gifts economy), která je možná v malých uzavřených skupinách s pevnými vazbami, jako jsou rodiny, vesnice, skupiny přátel, ale právě i fanouškovské komunity. Její podstata je založena na vzájemném vztahu obou stran, tedy reciprocitě mezi darujícími a obdarovávanými. Uvádí i příklad narušení těchto křehkých vazeb v případě, kdy producentská společnost vybídla své fanoušky, aby vytvářeli něco pro fanouškovskou komunitu a následně omezila další nakládání s těmito artefakty s odvoláním na licenci a autorská práva. Ekonomizující přístup velkých filmových a televizních společností je v těchto případech kontraproduktivní a fanoušky spíše odrazuje. Přesto se firmy snaží výtvory fanoušků využít k přeměně na ekonomické statky.
            V pravém slova smyslu jsou ale tito aktivní fanoušci novým druhem znalostních pracovníků, kteří pracují ze svého vlastního zájmu. Tvůrci těchto stránek navíc mají potenciál být developery, public-relations specialisty, focus group, technickou podporou, novináři a konsultanty v jedné osobě. Na základě provedených rozhovorů s tvůrci Chin dokládá, že nejdůležitější je pro ně, jaké postavení si vybudují mezi ostatními fanoušky a jakou získají reputaci. Snaží se získávat informace od štábů, dělat rozhovory s herci, zjišťovat lokace natáčení a budovat vztahy s produkcemi. Čím více se jim to vede, tím jsou ve své komunitě váženější. Stávají se jakýmisi prostředníky mezi fanoušky a společnostmi. To, že fanoušci tvůrce takto sami oslovují (a ti jim po získání důvěry v ně poskytují informace), narušuje představu o vykořisťovaných a vykořisťujících. Jimi vytvořené stránky můžeme chápat nejen jako dárek pro ostatní fanoušky, ale i jako ochranu integrity oblíbené značky.
S fanouškovskými stránkami se pochopitelně setkáváme i v českém prostředí, například http://www.edna.cz/sherlock/ nebo http://www.bsg.cz/. Ačkoli se jedná o samostatné autorské web, mnohdy čerpají od svých zahraničních kolegů, kteří mají ke svým „domácím“ tvůrcům přece jen o něco blíž a je pro ně například snazší nafotit londýnské lokace Sherlocka Holmese, než pro naše fanoušky. Zároveň mají ale i „lokální“ přínos, třeba když připravují a shromažďují české titulky, dabované verze, reportáže s českými dabéry a tvůrci, vytvářejí vlastní fanouškovská trička s originálními potisky nebo jen dávají odkazy na obchody, ve kterých se dá toto zboží zakoupit.
            Jakákoli činnost, kterou člověk provádí ze svého vlastního zájmu a dělá ji primárně pro zábavu, nemůže být dle mého názoru  chápána jako vykořisťování. V případě, že slouží svému primárnímu poslání. Tedy přinášet dalším fanouškům informace, které by jim oficiální produkce jen tak nepřinesly. O vykořisťování se může jednat ve chvíli, kdy na této dobrovolnické práci začnou parazitovat právě velké produkční společnosti, které chtějí využívat výtvory svých fanoušků k vlastnímu ekonomickému zisku. Další nešťastnou variantou je perzekuce fanoušků za tuto kreativní činnost pro porušování autorských práv. Je to v podstatě absurdní ve chvíli, kdy se jedná jen o záplatování děr na trhu, které produkce nechaly vzniknout, a navíc za předpokladu, že se fanoušci na těchto produktech nechtějí primárně obohatit, ale jen saturovat ostatní příznivce.
O autorce
Bertha Chin pracuje na Cardiffské univerzitě, kde se věnuje studiu především fanouškovských aktivit. Její disertační práce s názvem From Textual Poachers to Textual Gifter: Exploring Fan Community and Celebrity in the Field of Fan Cultural Production se zabývala pojmem hranice komunit a vytvářením fanouškovských celebrit v kultovních a sci-fi televizních seriálech, zejména Akta X, Angel a Battlestar Galactica. Mimo jiné je i členkou správní rady Fan Studies Network.

Zdroje:
Battlestar Galacitica [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.bsg.cz/

Bertha Chin. Academia.edu [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://cardiff.academia.edu/BerthaChin

CHIN, Bertha. Sherlockology and Galactica.tv: Fan sites as gifts or exploited labor?. Transformative Works and Cultures [online]. 2014, č. 15 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/513/416


Sherlock. Edna [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.edna.cz/sherlock/

No comments:

Post a Comment