Tuesday, April 22, 2014

Rasistické komentáře na zpravodajských portálech

Článek Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis1 (Rasistické komentáře na zpravodajských portálech: metodologické dilema pro analýzu diskurzu) vyšel v prestižním časopise Media, Culture & Society v roce 2013. Časopis vydává americké vydavatelství Sage Publications, vychází od roku 1979, zpravidla osmkrát ročně.

Jeho autory jsou docent Matthew W. Hughey, který pracuje na Institutu afroamerických studií Fakulty sociologie na americké University of Connecticut a .profesorka Jessie Danielsová ze City University of New York.

Profesorka Danielsová se zabývá tématem rasismu a médií dlouhodobě. V roce 1997 napsala knihu Bílé lži a v roce 2009 knihu Cyber Rasism. Docent Hughes se ve svých výzkumech se zaměřuje na rasu a etnicitu s důrazem na formování identity, organizace a produkci, distribuci a konzumaci prezentace v masových médiích. Na tato témata publikoval také několik knih, zabývá se v nich také současným americkým prezidentem Barackem Obamou.

Jejich výzkum na téma rasistických komentářů na zpravodajských portálech se je součástí oboru lingvistiky – analýza diskurzu (neboli textová lingvistika).

Analýza diskurzu se někdy definuje jako analýza jazyka “za větou”. Kontrastuje s analýzami typičtějšími pro moderní ligviskutku, které se soustředí pouze na studium gramatiky: malých částeček jazyka jako jsou zvuky (fonetika a fonologie), části slov (morfologie), význam (sématika) a pořádek slov a vět (synatax). Analýza diskursu se zabývá většími kusy jazyka, jak spolu fungují dohromady.2

Autoři článku Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis se zabývají metodami, jak se zpravodajská média na internetu vyrovávají s urážlivými komentáři, tedy v případě, že diskusi ještě na svých webech úplně nezakázala. Danielsová a Hughes se zabývají tím, jak se i přesto dají tyto rasistické komentáře zkoumat.

Jak média proti rastistickým komentářům bojují?
  1. zakazují komentáře úplně nebo u konkrétních článků
  2. požadovaná registrace na webu média s ověřením totožnosti
  3. silně moderovaná diskuse s mazáním nebo skrýváním komentářů
Třetí možnost vědce velmi zajímá, protože se v ní projevuje lidský faktor - “cenzor”, který diskuse prochází a posuzuje. Protože je takový proces časově i pracovně náročný, některá média si na něj najímají externí firmy. Výzkumníky zajímají takové komentáře, které se na web dostanou i přes přísnou kontrolu těchto “cenzorů”.

Přístupy vybraných amerických médií:

NEW YORK TIMES: přispěvatel do diskuse by měl “používat respektující jazyk, který nenadává nebo nediskriminuje na bázi rasy, náboženství, národnosti, pohlaví, sexuálních preferencí, věku, postižení apod. Nesnášenlivé řeči na jakoukoliv skupinu vede k okamžitému a trvalému zákazu přístupu do všech částí služby (diskuse). (2011)3

USA TODAY: „Nesnášenlivé řeči nebo stereotypy, které útočí nebo znevažují etnikum, sexuální nebo náboženskou skupinu nebo člena jakékoliv skuiny mohou vést k odstranění komentáře (2011).“ 4

WALL STREET JOURNAL: uživatelé nebudou „uploadovat, posílat nebo přidávat nic obscéního, neuctivého nebo nesnášenlivého k rase, etniku či sexuální a jiné skupině; škodlivého, vulgárního nebo nerespektujícího; nebo nactiutrhačné, hanlivé nebo útočící na soukromí nebo vlastická práva jiných osob (2011).“ 5

Přístupy vybraných českých médií:
(řazeno podle dlouhodobé čtenosti v projektu NetMonitor)

NOVINKY.CZ: Server spojený s levicovým deníkem Právo byl mezi prvními v Česku, který začal podmiňovat vkládání příspěvků registrací do značné míry totožnou s fyzickou identitou. Tato pravidla nastavil v roce 2009. Mají ale značné mezery. Poté, co vyplníte a odešlete následující formulář, zašleme vám na vámi uvedenou poštovní adresu přístupový kód,popisují pravidla. Obejít pravidlo například vypsáním falešného jména na schránku, by tedy mělo být snadné.

Po obsahové stránce zapovídají Novinky urážky, výhružky, pomluvy, vulgarity a podněcování nenávisti. „Zakázáno je rovněž zneužívání názorového fóra k šíření reklamy a spamu, jakož i uveřejňování příspěvků či odkazů, které nesouvisejí s tématem článku, nebo odkazů na stránky s nelegálním obsahem,“ popisují dále pravidla. Za povšimnutí stojí i to, že v některých případech popisují pravidla totožné jevy v podstatě vícekrát. Možnost blokování účtu Novinky.cz příliš nespecifikují.

IDNES.CZ: Tento portál patřil mezi první v Česku, okolo nichž se vybudovala vlastní komunita „diskutérů“, a to již v období okolo roku 2005. První registrace a věrnostní program „dukátů“ byly podmíněné jen e-mailovou adresou, postupně se ale podmínky zpřísňovaly a proměnil se i algoritmus zobrazování příspěvků, který začal preferovat ostatními uživateli „doporučené“ komentáře před těmi nezajíavými anebo negativně hodnocenými. Současně (2011) proběhla i reforma registrací – ty původní zanikly a nové podléhají přísnějšímu schvalování. Podmínkou je například kopie dokladu totožnosti a poštovní adresa.

Co se konkrétních omezení diskuse týče, ve stejné době je vymezil i jakýsi FAQ, který na redakčním blogu vyšel a nahradil původní a mnohem více strohá pravidla. Zapovídají se především vulgarity a útoky obecně, ale zmíněna jsou i off topic témata. Seznam deseti nejtypičtějších případů navíc není vyčerpávající: „My ctíme svobodu projevu, ale je to naše hřiště, možnost neomezeného diskutování nabízíme jen těm, kdo respektují naše pravidla.“

AKTUÁLNĚ.CZ: Třetí nejčtenější portál kompletně propojil své diskusní účty s Facebookem, ale vyhradil si dál pravidlo diskusi moderovat. „Základní principy jsou tři: dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost,“ uvádí Kodex diskutéra.
A jak se jejich podmínky snaží uživatelé obcházet?
a) kódovaný rasistický jazyk byl dlouho používán pro vyjádření skrytých, ale přesto nebezpečných rastistických významů. Podle Mendelbergové a Oleskeho se tyto projevy často snaží budit zdání dobrého záměru a apelovat na obecné dobro. Často se snaží uniknout zdánlivou neškodností cenzorům (doslova „podletět pod pokrytím jejich radarů“). Podobný způsob kódování do dvojsmyslů si podle Hugheyho a Danielsové ostatně vyvinuli i mladí uživatelé Facebooku, kteří se tím snaží nepobouřit rodiče.
Z českého prostředí lze zmínit módní jinotaje pro Romy a další etnika – hnědočeši, indiáni, mladíci. 6
b) rasismus selského rozumu
Podle stejných autorů se rasismus v diskusích projevuje i v dalších argumentačních šablonách. Jednou z nich je například odvolávání se univerzální principy, platné bez ohledu na rasu, anebo naopak využívání letitých a zakořeněných rasových stereotypů. Zpochybnění mívá tři základní podoby: dovolávání se práva na svobodu projevu, stylizace do role oběti „politické korektnosti a samoúčelné dokládání rasových stereotypů.
Autoři si navíc všímají i toho, že pokusy o moderaci diskusí vedou k silnému protiútoku diskutérů, kteří se snaží stylizovat do role férových demokratů a negovat roli médií. V podmínkách USA jsou v tomto aktivní hlavně neokonzervativní kruhy, vinící média z levičáctví. Podobný jev – tedy velkou aktivitu libertariánsky zaměřených a velmi aktivních diskutérů můžeme pozorovat i v Česku. Protiváhou jsou mu ovšem stejně umínění stoupenci krajní levice.

Závěr
Celkově lze ale výsledky změn na českých portálech hodnotit pozitivně. Skutečně otevřené rasové útoky už se prakticky nevyskytují a s ubývající anonymitou diskusí ubývá i těch skrytých. Krom toho můžeme konstatovat i velký pokrok na serveru iDnes.cz, naopak na serverech bez nutné registrace jsou extrémní výlevy stále velmi časté. Ale vývoj diskusí je stále velmi dynamický a až budoucnost ukáže, kam bude směřovat dál.

Autor: Jan Beránek

1DANIELS, Jessie, HUGHES, Matthew W.. Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis. Media, Culture & Society, 2013. č. Březen 2013. Dostupný z: http://mcs.sagepub.com/content/35/3/332.full.pdf
2http://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-what-speakers-do-conversation
3 DANIELS, Jessie, HUGHES, Matthew W.. Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis. Media, Culture & Society, 2013. č. Březen 2013. str. 335 Dostupný z: http://mcs.sagepub.com/content/35/3/332.full.pdf
4 DANIELS, Jessie, HUGHES, Matthew W.. Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis. Media, Culture & Society, 2013. č. Březen 2013. str. 335 Dostupný z: http://mcs.sagepub.com/content/35/3/332.full.pdf
5DANIELS, Jessie, HUGHES, Matthew W.. Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis. Media, Culture & Society, 2013. č. Březen 2013. str. 335 Dostupný z: http://mcs.sagepub.com/content/35/3/332.full.pdf

6Termín „mladíci“ byl ovšem i jízlivou narážkou na neuvádění národnosti při trestných činech. Podle přesvědčení velké části diskutérů byla v případě Romů jejich etnicita účelově zamlčována a v takovém případě se označovali slovem „mladík“.

No comments:

Post a Comment