Sunday, April 20, 2014

Nová média o nás vědí víc než myDíky kolektivní inteligenci o nás nová média vědí víc, než my sami. A někdy to vědí dokonce ještě dříve, než k tomu dojde.

Firmy jako Facebook, Twitter nebo Amazon mají obrovský vzorek uživatelů a téměř nekonečnou sadu metadat, což jim umožňuje tvořit někdy poměrně šílené analýzy. Dokáží předpovídat vzorce chování typické pro určitou situaci s velkou mírou úspěšnosti. Stanovují pak  hypotézy, ověřují je v praxi a pak ladí k dokonalosti.

Díky tomu mohou opakovaně testovat svá zjištění a na základě předchozího chování předpovídat další kroky, které učiníme. Zjednodušeně pro ilustraci - pokud například v minulosti učinili jednotlivci sérii 10 specifických interakcí a činností v určitém sledu, u 98% z nich pak následoval další identický krok. Z toho lze dedukovat, že pokud jsme přávě učinili destátou interakci stejným způsobem jako řada uživatelů před námi, dost pravděpodobně uděláme v nejbližší době tu jedenáctou stejným způsobem. 

Několik  zajímavých příkladů,co už běžně probíhá...

Facebook pozná s kým začnete chodit ještě dřív než vy

Facebook vidí, že mezi budoucím párem 100 dnů před začátkem vztahu stabilně roste počet sdílených postů.FB sledoval profily uživatelů, kteří si změnili status ze "single" na "ve vztahu" a hledal společné rysy v historii těchto uživatelů. Vysledoval mnoho společných ukazatelů - nejen nárůst vzájemných postů, ale i návštěvy profilů nebo výměnu zpráv. Jelikož se tento model pravidelně opakuje, je možné předpokládat, že pokud mezi dvěma jedinci začnou interakce splňovat určitá kritéria, stanou se brzy párem. Poté co se oficiálně dají dohromady, počet interakcí rapidně klesá. Výzkumníci to vysvětlují stavem, kdy již spolu netráví čas na Facebooku, ale v reálném životě.

Po začátku vztahu se také znatelně promění sluníčkovost statusů - evidentně roste počet použitých frází vyjadřující pozitivní emoce ("láska", "krásný", "štastný") a naopak počet negativních ("zlost", "smutek") klesá. Graf níže ukazuje znatelnou převahu nadšení po začátku vztahu.Dalším zajímavým slídilem, který využívá kolektivní inteligenci ve svých analýzách je Amazon.

Amazon vám pošle balík ještě předtím, než si ho objednáte

Amazon v prosinci 2013 patentoval službu, kterou nazval “předběžné zaslání”. Jedná se o metodu, kdy začne doručovat zásilku ještě před tím, než zákazník skutečně klikne na “koupit”.


V tomto obrázku Amazon vysvětluje, že je mnohem lepší a levnější, pokud zboží jde běžnou cestou blíže k zákazníkovi, než když bude čekat až zákazník objedná a bude řešit dražší dopravu operativně.


Firma vychází z vlastních analýz zákaznického chování, kdy prostřednictvím sofistikovaných nástrojů dokáže vyhodnotit, že určitý zákazník s vysokou pravděpodobností v nejbližší době zakoupí konkrétní produkt. Nabude tedy čekat až jej objedná, ale začne balík logisticky odbavovat již s předstihem, což mu ušetří náklady.

Amazon sleduje jak zákazníci na jeho webu nakupují, jak hledají, co si dávají do oblíbených položek nebo do wishlistu. Analyzuje, jak často se ke konkrétnímu produktu vracejí a jako faktor ovlivňující tendenci k zakoupení produktu považuje i čas, který stráví kurzorem nad detailem produktu.

Díky tomu, že má k dispozici ohromné množství dat a opakujících se procesů (které podrobuje analýze a svá zjištění může v praxi ověřovat a dále pak do detailů ladit), je schopen s vysokou mírou pravděpodobností predikovat, co který uživatel v nejbližší době koupí. Dle předešlých nákupů a hledání lze vysledovat například jeho záliby (téma knih které kupuje) nebo finanční situaci (jak drahou elektroniku kupuje). V určitou chvíli pak vyhodnotí, že konkrétní zákazník hodlá realizovat nákup a proto  začne s distribucí produktu na nejbližší sklad. Jestli zákazník přesto stále váhá a neobjednává, Amazon jej v takovou chvíli motivuje a při dalším přihlášení nabídne produkt s dopravou zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.


A ještě jeden příklad - Twitter předpovídá míru nezaměstnanosti

V USA na University of Michigan proběhl výzkum, ve kterém badatelé vyvinuli nástroj, který analyzoval data z tweetů týkající se ztráty zaměstnání. Poměrně přesně dokázali spočítat kolik lidí přišlo o práci a brzy proto navštíví pracovní úřad. Data pak byla porovnána se skutečností, kterou reprezentují konkrétní data z úřadů.

Modrá linka - oficiální statistiky /červená linka - model z Twitteru, který bere v potaz tweety jako např. "Přišel jsem o práci - večer platíš ty!" Jak je vidět předpověď byla v obecné rovině poměrně přesná - byla sice mírně nadhodnocena, ale přesně kopírovala výkyvy v čase a celkový trend.

Co to všechno vlastně znamená?


Amazon - stejně jako Facebook, Twitter nebo Google - moc dobře ví, že data sebraná od svých uživatelů mají obrovský význam. Tyto globální společnosti se snaží sbírat stále více informací o svých zákaznících, aby z nich dokázaly vydolovat relevantní závěry, které jim pak umožní přesněji zacílit reklamu, anebo - v případě Amazonu - poslat zboží dřív než si ho klient objedná. Uživatelé se tak prostřednictvím webů a nových médií stávají zdrojem dat, které pak tyto firmy používají pro zlepšení svých služeb.

V případě Amazonu se může jednat o “pouhý” sběr informací vycházejících z nákupního chování na eshopu. Jak ale může vypadat obraz uživatele nových médií, kde Twitteru nebo Facebooku dlouhodobě sdělujeme mnohem širší sadu informací o své osobě. Těmto soukromým firmám dáváme k dispozici informace o svých politických názorech, vztazích, věku, vzdělání, stavu, rodině nebo zájmech. Vstupujeme do interakcí s dalšími lidmi, sledujeme profily komunit, organizací a institucí. Vyjadřujeme se nějak k něčemu - s někým či něčím sympatizujeme, k jinému se vyjadřujeme negativně.  Všechny tyto informace jsou zaznamenávány, shromažďovány a firmami analyzovány. Pomocí data miningu a dalších nástrojů (bigdata) firmy zkoumají souvislosti mezi zdánlivě nesourodými informacemi. Osobnostní charakteristika pak může mít formu poměrně detailního profilu. Podobně jako Amazon odhadne chování svých zákazníků a dopravou zdarma je motivuje ke koupi produktu, může i Facebook či Google ovlivňovat své uživatele. A protože je zná velmi dobře, je schopen na ně působit a ovlivňovat je efektivně a individualizovaně. Zobrazuje jim kontextové reklamy (třeba na základě obsahu konverzace v Gmailu), anebo přizpůsobuje příspěvky na Timeline tak jak sám uzná za vhodné. Tedy nejen, že firmy mají širokou sadu dat o svých uživatelích (co vše o nich shromažďují se však uživatel nemá dosud šanci dozvědět), ale tato data dál používají k tomu, aby uživateli poskytly relevantní obsah a reklamu a tím ovlivnili jeho (možná nejen nákupní) chování.

Na jednu stanu je hodně zajímavé, jak lze kolektivní inteligenci využít v praxi. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že v mnoha případech jsou zdrojem pro tyto analýzy naše soukromá data. Možná bychom byli hodně překvapeni, kdybychom věděli, jakou škálu osobních dat tyto firmy o nás mají k dispozici.


Zdroje:
http://blogs.wsj.com/digits/2014/01/17/amazon-wants-to-ship-your-package-before-you-buy-it/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/04/07/twitter-is-surprisingly-accurate-at-predicting-unemployment/?wprss=rss_business
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/02/when-you-fall-in-love-this-is-what-facebook-sees/283865/
https://www.facebook.com/data/posts/10152217010993415

No comments:

Post a Comment