Friday, April 21, 2017

Vypni paměť a toč! Aneb stories, stories a zase stories.

Vypracoval: Mikuláš Pavlík

Ukradly nám kamery paměť?

Digitální fotoaparáty jsou standardní výbavou všech nových mobilních zařízení a zaznamenávání/ šíření fotografií je nenákladný a zcela jednoduchý proces. Na jedné straně tím lidé dostávají do rukou obrovskou a velice užitečnou vymoženost, která může smysluplně sloužit a šetřit čas i peníze, na straně druhé se zde ovšem nalézá zřejmě i hlavní příčina současného úpadkového trendu, kdy lidé fotí bez rozmyšlení téměř vše, na čem jejich zrak spočine a mají pocit, že má utkvět v jejich paměti navždy. Právě všechny tyto aspekty směsice jedinečných nevídaných možností a smrtonosných rizik vykreslují novou podobu komunikace a přeměny chápání využívání paměti, která se objevila s třetím tisíciletím. Ve své „všemožnosti“ může být přínosná a dokáže lidem usnadňovat jejich životy, avšak díky ní se také mnohdy jaksi vypařujeme z reality – jsme všude a přitom nikde. Víme o všem, ale přitom o ničem. Paměť neztrácíme jen na úkor historie, která by mohla mít nějaký přesah, ztrácíme ji na úkor zcela vyprázdněné historie.


Nebožák Eco

Jak jsem již v úvodu zmínil, funkce paměti, jak ve významu odkazu k něčemu, tak jako úschovna vzpomínek, je silně přetvářena v důsledku technologických změn. Tomu se věnuje i téměř pět let starý článek Umberta Eca v italském týdeníku L´Espresso, který zprostředkovala též česká média. Eco si zde stěžoval na nepříjemné vzpomínky, kdy byl mobilním telefonem se zapnutým bleskem natáčen lidmi na výstavě, což navíc mělo za následek jeho oslnění. Právě nahrávací zařízení, která dávají člověku možnost nevyužívat paměť a snad i méně myslet, nazývá elektrickým okem. V spojitosti s dnešní populací se pak jedná o jakousi nemoc či syndrom. Počítače a mobily sice svým způsobem (prozatím) nedokáží nahradit naše mozky, ale jsou schopny nabídnout nám bezbřehý prostor pro ukládání našich vzpomínek, myšlenek a paměti celkově.  Následkem toho pak můžeme nabývat pocitu, že stačí všechno zaznamenat, ale k samotnému zapamatování a hlavně pochopení, již docházet nemusí. Ecovou myšlenkoub bylo, že v souvislosti s procesem zapamatování přistupujeme k naší interakci se světem tak, že musíme vyfotografovat vše, co vidíme, zapomeneme i vše, co jsme zaznamenali ten samý den.


Mikroblogování jako moderní náboženství

Mikroblogování lze chápat jako akt, který zcela zřetelně odpovídá dnešní digitální době fungující na bázi interaktivity. Úspěch sítě stojí na kombinaci možností publikovat, ale zároveň konzumovat informace ve velmi krátké a jednoduché podobě. Pro tento popis bychom mohli nalézt ekvivalent u Axela Brunse, který v knize Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage užil termín produsage, jenž vystihuje proměnu chování koncových uživatelů. Ti se v době internetu stávají zároveň tvůrci i konzumenty obsahů .
Podle Briggse proměňuje mikroblogovací proces také zažitou podobu žurnalistiky – propojuje novináře mezi sebou, ale i uživateli. „Informace jsou publikovány i konzumovány v reálném čase.Exkluzivním se tak stává to, co se odehrává právě teď, nikoliv to, co již bylo. Informace v tisku jsou ze včerejšího dne, zpravodajství v televizi i rádiu bude mít zpoždění v řádu několika hodina (nepočítáme-li například živé vstupy), ale zprávy skrze internet, zejména díky všudypřítomným mobilům a připojení, získáváme hned.

Sociálním sítím neutečeme

Sociální sítě se za poslední desetiletí staly nedílnou součástí našich životů. Naučili jsme se sdílet střípky z našich životů v podobě textů, fotografií a stále více také formou videí. Facebook dosáhl miliardy aktivních uživatelů a potvrdi tak, že už nejedná o fenomén pro malou část vybrané společnosti, ale světový fenomén. Sdílet naše příběhy se širším okolím se stalo normou. O tom, co jsme měli k večeři, kde trávíme dovolenou a kdo je naším aktuálním partnerem už neříkáme jen vybraným přátelům při osobním setkání, ale desítkám, stovkám či tisícům lidí naráz. Tato (s nadsázkou) úchylná skutečnost se však v posledním několika letech posunula ještě o další úroveň, a to díky aplikaci Snapchat. V roce 2011 představila novou možnost, a to sdílet fotky a videa, která zmizí za 24 hodin. V průběhu několika let získala přes 100 milionů aktivních uživatelů. V roce 2016 zkopíroval tuto hlavní funkci Instagram a představil Instastories, které si za několik málo měsíců oblíbilo celkem 150 milionů z celkových 600 milionů uživatelů Instagramu. Stačilo pár měsíců a se svými stories přišel i Facebook, a to rovnou v dvojité úrovni díky Messengeru.

Obrázek č. 1 http://rollingout.com/wp-content/uploads/2016/08/instastories-1.jpg


Stories kam se podíváme

Standardním způsobem komunikace tak nově přestává být snaha o vytvoření "hodnotých" a trvanlivých příspěvků. Sociální sítě nám nově daly možnost ukazovat vše, co děláme a nejenom teoreticky, ale i prakticky živě streamovat. Ztrácí se tak zájem i snaha o prezentování neaktuálních věcí, všichni chtějí vědět o všech co dělají právě nyní. Nově tak přestáváme být sami, všichni jsme vlastně spolu pořád, vidíme ostatním do soukromí a necháváme nahlížet do vlastního. Dochází tak paradoxně k absolutnímu odcizení prožívání daných okamžiků, jelikož se soustředíme na to, abychom je zaznamenali a dali možnost ostatním uživatelům je prožít za nás. O to důrazněji pak dochází na slova již zesnulého Umberta Eca. Zaznamenáváme všechno, ale otázkou je, co skutečně prožíváme a ukládáme do naší paměti a ne do paměti mobilních telefonů a sociálních sítí.

Obrázek č. 2 https://pics.onsizzle.com/introducing-instagram-stories-a-new-feature-that-lets-you-share-3204686.png

Zdroje

BRIGGS, Mark. Journalism next: a practical guide to digital reporting and publishing. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: CQ Press, 2013, xxii, 341 s. ISBN 9781452227856.

BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, c2008, x, 418 s. ISBN 9780820488660.

https://pics.onsizzle.com/introducing-instagram-stories-a-new-feature-that-lets-you-share-3204686.png
http://rollingout.com/wp-content/uploads/2016/08/instastories-1.jpg
https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/
http://mashable.com/2017/01/11/instagram-stories-ads/#hCBJ6_2fCkqC
http://www.theverge.com/2017/3/9/14867192/facebook-messenger-snapchat-stories-
http://www.mediar.cz/umberto-eco-v-tydeniku-lespresso-kamery-nas-pripravuji-o-prozitky/


autor: Mikuláš Pavlík

1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know you can get these AUTOMATICALLY AND ABSOLUTELY FOR FREE by registering on Add Me Fast?

    ReplyDelete