Tuesday, April 18, 2017

Sbírají „Céčka!“

Céčka v 21. století? Čtete dobře, avšak významem se fráze oproti songu Michala Davida „sbírá céčka“ liší. V éře internetu, online fór a  sociálních sítí sbírají tyto komunikační nástroje své přispěvatele,  to novou generaci „C“.  A co se pod „C“ skrývá? „Connected!“ Tedy neustále online. Digitální marketingová společnost Propelrr definuje tzv. „Gen C“ jako ty, kteří se probouzejí a spí s jejích chytrými telefony a aktivně se denně podílejí na vytváření obsahu na sociálních sítích. 

Tato generace je považována za plně digitální. K dalším specifikacím patří nadprůměrná technická zdatnost. Do této kategorie je však komplikovanější přiřadit konkrétní skupinu osob. Myslíte si, že patříte k nim?


K céčkám patří produsage
Produsage pojem definovaný Dr. Axelem Brunsem je složen z „Production“ a „Usage“.[1] Axel Bruns stanovil čtyři základní rámce. První je otevřená spoluúčast, kdy přispěvatelé, kteří jsou si sobě rovni, participují a tak vylepšují daný obsah na webu. Rovnost ukazuje druhý princip tzv. fluidní heterarchii (meritokracie). „Fluid“ zdůrazňuje pohyb, který přechází v třetí princip neboli kontinuální proces ve tvoření artefaktů, jedná se o nekonečný proces. Posledním principem je společné vlastnictví – všichni můžeme být kreativní a každý může dosáhnout jakého si výsledku (individuální odměna). [2]


Vznikem prostoru vybízející k interaktivitě lidí, se hranice mezi tvorbou a uživatelem, mažou. Uživatelé v různých fórech, na blozích a sociálních sítích mohou reagovat na již existující, či dokonce vytvářet a sdílet vlastní obsah. Dalším důležitým prvkem jsou i „remake-y“ již existujícího. Zde, však často vyvstává problém s autorskými právy.

Generace C sdílejí svůj život online za pomocí sociálních sítí a dalších podobných nástrojů nových médií. Článek „Who Is Generation C, and What Are They All About?“ uvádí následující čísla:

Google (konkrétně thinkingwithgoogle.com) význam „C“ rozvádí na „Connection, Community Creation“ a „Curation“, tedy připojení, společná produkce/vytváření a kurátorství (třídění a uchovávání zvolených dat). Definuje je jako generaci, která chce být slyšet a vidět. Mohou komunikovat kdykoliv a odkudkoliv, žijí v přítomnosti. Chtějí neustále víc. Mají touhu inspirovat.


Na webu Trendwatching.com „C“ definují jako „Content creation, Creativity, Casual Collapse, Control", a "Celebrity”, tedy obsahové tvoření, kreativita, kolaps klasiky či tradic, kontrola a celebrity.[4]

Generace X, Y, Z => C

Na internetu naleznete řadu rozdělení mezi generacemi X, Y a Z. Nová generace „C“ je již velmi podobná „Z“ a na rozdíl od ostatních není stanovena věkem.

Generace X rozena před rokem 1980 je uměle vytvořená. Nemají společný cíl, každý má svůj, své X, za kterým si jde. Generace X patří do poslední, která si hrála v reálném světě.
Generace Y, tzv. „Why?“ řadí se sem lidé, kteří se narodili mezi lety 1980 až 1995. Hlavními spojujícími prvky jsou stejně pokládané otázky: „Proč jsme tady? Má život nějaký smysl? Ale také i otázky typu – „Kde mám telefon?" Ve volném čase (mimo jiné) hrála na počítači.
Generace Z[5] - Generace narozena přibližně v období 1995 - 2010. Jedná se o děti milénia. Zatím nejroztříštěnější generace. Ve volném čase sledují ostatní online, jak dělají jinou aktivitu - převážně kluci, jak někdo jiný hraje hry, dívky jak se někdo další líčí.

YouTube – všichni jsme umělci

Generaci „C“ také často označují za youtube generaci. Youtube je aktuálně jednou z nejsilněji postavených firem v produsage na trhu. Aktivní účastnící tzv. Youtubeři natáčejí videa a sdílej je online pro ostatní. Nejúspěšnější youtubeři v zahraničí PewDiePie, Germánn Garmendia(HolaSoyGerman), ElRubiusOMG mají desítky miliónů odběratelů. Čeští a slovenští ViralBrothers, GoGoMan TV, AsKaGangsta, MenT nebo také Peter Pluta X mají počet odběratelů a zhlédnutí v řádech miliónů.[6]

Youtube je pro generaci „C“ bezednou studnou možností. Je nutné si uvědomit, že generace C vyrostla na youtube-u, tudíž „mají k sobě blízký vztah.“[7] Všichni máme v sobě umělce, který může inspirovat a tvořit hodnoty. Pouze do této chvíle, nebylo nutné to v nás/nich probouzet. Nebyl zde takový online prostor. 

Lidé se dnes mohou podělit o každý zážitek a zkušenost. Mohou mít přímý přístup k jakýmkoliv záznamům ze svého života, mají potřebu sdílet své životy a reagovat -baví je to. Tato aktivita se nazývá „LifeCatching“.

Změna umístění médií a reklamy
Klasická zpravodajská a i jiná média se postupně přesouvají online, např. idnes.cz; ihned.cz.

Podobné rysy vzhledem k pohybu a oblastem aktivit příjemce se vyskytují i u reklam. Téměř všechny finance na českém trhu do online reklam jdou do google-u a facebooku. Další rozvíjející se oblastí je právě i youtube, kde firmy spolupracují s youtubery v řádech miliónů dolarů. Příjemci věří svým oblíbeným youtuberům nebo celebritám na instagramu a kupují, to, co oni doporučují. Google považuje generaci „C“ za těžko uchopitelnou v oblasti aplikaci reklam.

Generace C, produsage a její vliv na demokracii

Produsage a přispěvatelé generace „C“ svoji aktivitou a novým prostorem zvyšují (aspoň zdánlivě)
možnost svobody projevu, veřejné debaty a tudíž posilují jeden z principů demokracie. Samozřejmě je otázkou jak velkou mírou je užita cenzura. Jedna z forem zvyšování demokracie je model sebevzdělávání mezi, které lze řadit wikipedii. Odborník Douglas Rushkoff povyšuje otevřenou komunikaci na možnost tzv. Veřejného zdroje demokracie (open source democracy), kdy by uživatelé touto formou mohli více ovlivňovat svět kolem sebe. Nutno podotknout, že z jeho pohledu nedochází k jakému si vrcholu demokracie, ale spíše o renovaci participačního procesu.


K šíření dochází obousměrně. Jak přispěvatelé mohou být aktivní, tak i samotní politici. Není tedy již nijak divné vidět na sociálních sítích „selfíčko“ aktuálního ministra financí, či jiného politika. Velmi populární jsou i online politické kampaně, žhavým tématem poslední doby byla prezidentská kampaň Trumpa na Twitteru.

 Hatespeech

Aktivita má i svoji negativní stránku. Text výše se věnoval spoluvytváření z pohledu rovnosti mezi uživateli, inspirace a i nové formy demokracie. Člověk v tísni vypracoval studii „Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích.“ Hatespeech „považujeme za takové stanovisko, které veřejně vyhrožuje nebo ponižuje skupinu obyvatel definovanou na základě rasy, etnika či náboženského přesvědčení, volá po násilných či perzekučních opatřeních vůči těmto skupinám, nebo podněcuje opovržení či nenávist vůči nim. Jedná se tedy o definici, která je z podstaty věci závislá na kontextu a interpretačním rámci.“[8]

Producenti nenávistných projevů se směřují v poslední době hlavně proti migrantům, v českém prostředí se objevují převážně na Facebooku.

Hlavní příčinou xenofobie je strach z neznáma, pevně doufejme, že postupným vzděláváním, informovaností a oprávněnou argumentací se bude množství hatespeech projevů eliminovat.

Autor: Lucie Dobešová
[1] BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, c2008. ISBN 978-0-8204-8867-7.
[2] PRODUSAGE A KREATIVITA 21. STOLETÍ. Ezin TIM [online]. 2012 [cit. 2017-04-06]. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129932/3_TIMezin_2-2012-1_11.pdf?sequence=1
[3] PICKETT, Patricia. Who is generation c and what are they all about. The Balance [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: https://www.thebalance.com/who-is-generation-c-and-what-are-they-all-about-2071937
[4] BRUNS, Axel. Produsage, Generation C, and Their Effects on the Democratic Process. In Proceedings Media in Transition 5 [online]. 2007 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://eprints.qut.edu.au/7521/1/7521.pdf
[5] CHUM, Sebastian. Současné generace X, Y a Z - krátké seznámení. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: Zdroj: http://sebastianchum.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=372981
[6] Žebříček top 100 nejlepších českých a slovenských youtuberů [online]. In: . [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: http://www.youtuberi.tv/top-youtuberi/
[7] Meet Gen C: The YouTube Generation. Think with Google [online]. 2013 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://www.thinkwithgoogle.com/articles/meet-gen-c-youtube-generation-in-own-words.html
[8]Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. Člověk v tísni [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1459365027-Hate_Speech_Zaverecnazprava_final_verze.pdf


2 comments:

 1. If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you got to watch this video
  right away...

  (VIDEO) Win your ex back with TEXT messages?

  ReplyDelete
 2. Are you looking for free Instagram Likes?
  Did you know that you can get them AUTOMATICALLY AND ABSOLUTELY FOR FREE by getting an account on Like 4 Like?

  ReplyDelete