Friday, April 21, 2017

#RIPINSTAGRAM: Výzkum reakcí uživatelů při spuštění algoritmizované personalizace Instagramu

Algoritmizovaná personalizace sociálních sítí je dnes tématem číslo jedna nejen v oblasti světových síťových médií. Se zásadním ovlivněním výsledné podoby obsahu, která se uživatelům zobrazuje, jsou dnes konfrontování zejména vlastníci a provozovatelé sociálních sítí. Vedle Facebooku, který zobrazovaný obsah moderuje již delší dobu, přibyli v poslední době i Twitter a Instagram.

Právě Instagramu, který se snaží pod svých slov „zlepšovat uživatelské prostředí“, se věnuje ve svém výzkumu #RIPINSTAGRAM: Výzkum protiargumentace (counter-naratives) uživatelů při zavedení algoritmizované personalizace na Instagramu (#RIPINSTAGRAM: Examining user’s counter-narratives opposing the introduction of algorithmic personalization on Instagram) trojice autorů Martina Mahnke Skrubbeltrang, Josefine Grunnet a Nicolai Traasdahl Tarp z Kodaně.

Martina Mahnke Skrubbeltrang se zabývá pohledem komunikace na informační relevanci v algoritmizovaných médiích na Kodaňské univerzitě. Ve své práci kombinuje také přístup kreativního designu s digitální komunikací a mediálními studii. Josefine Grunnet se zaměřuje na demokratické občanství v digitální době a Nicolai Traasdahl Tarp – oba rovněž z univerzity v Kodani – který se kromě občanství zabývá i rolemi technologií a uživatelů či tím, jak marginalizované skupiny využívají technologie k vytváření counter-narativů.

Instagramisté zmeškají 70 % příspěvků. Je čas na změnu!

V březnu roku 2016 oznámil Instagram na svém webu zmíněnou změnu v řazení příspěvků, z klasického chronologického zobrazení na zobrazení personalizované za pomoci algoritmů, podobně jako to dělá Facebook. Jakkoliv skvěle se může jevit komunikace Instagramu, která pochopitelně zmiňuje prospěch uživatelů, změnami pochopitelně sledují zejména větší konzumování obsahu na Instagramu a tím i větší investice do reklamy.
 “You may be surprised to learn that people miss on average 70 percent of their feeds. As Instagram has grown, it’s become harder to keep up with all the photos and videos people share. This means you often don’t see the posts you might care about the most. To improve your experience, your feed will soon be ordered to show the moments we believe you will care about the most. (...)” Instagram, 2016
Podstatou zmíněné studie je přístup ke komunikaci změny fungování Instagramu, jako k narativu a k reakcím/protiargumentům uživatelů jako k tzv. counter narrativu (Andrews, 2004). Ten bývá často zmiňován v kontextu různých marginalizovaných skupin, které ve své komunikaci vyvíjí „protipříběhy“ k těm, které jsou tvořeny hlavním diskurzem. Najít je často můžeme v případě extremismu, ale například i při jeho potírání (jedním z trendů řešení radikalizace je právě hledání protipříběhů k protipříběhům, které již byly vytvořeny extremisty). Studie se zaměřila právě na zmíněné reakce uživatelů jako na protipříběhy.

Graph showing the amount of users and tweets during the sample period.
V rámci dvoufázového výzkumu využili autoři téměř 9 000 komentářů z Twitteru a Instagramu. Vybírali primárně takové příspěvky, které byly spojeny s hashtagem #RIPINSTAGRAM. Twitterová data sloužila ke stanovení kategorií, popisující protiargumenty uživatelů, zatímco Instagramová data sloužila k úpravě již získaných kategorií (Induktivní kódovací přístup, Mayring 2000). Následovala hloubková kvalitativní analýza, která vykreslila čtyři základní uživatelské protipříběhy.

Graph showing the amount of users and tweets during the sample period.

Algoritmická hegemonie, znásilňování uživatelů, zbožšťování mainstreamu 

Čtyři protinarativy, které jsou podle autorů výsledkem studie jsou 1) algoritmická hegemonie, 2) znásilňování autonomie uživatelů, 3) prevalence obchodních zájmů a 4) zbožňování mainstreamu.

Algoritmickou hegemonií označuje výzkum tu kategorii sdělení, ve kterých uživatelé změnu vnímají tak, jako by řídila a ovládala uživatele. Je zde patrný pocit nadvlády algoritmizace nad uživateli. Při hloubkové analýze ale autoři zjistili, že někteří uživatelé mají pocit, jakoby oni sami algoritmizaci nemohli ovlivnit, což je pochopitelně nesmysl, vhledem k tomu, že je na chování uživatele založena.

Jako znásilňování autonomie uživatelů je popsána druhá oblast, která rozšiřuje první sadu o protiargumenty s těžištěm zaměřeným zejména proti automatizaci. Uživatelé vnímají robotizaci jako něco, čemu je dávána větší váha, než jejich rozumu.
Převaha obchodních zájmů popisuje vnímání algoritmizace jako vědomí, které reflektuje konzumaci médií a zmiňované investice do reklamy. Tato skupina uživatelů popisuje změnu jako mocenskou hru, kde peníze převládají nad lidmi a může se dotýkat rozdělování do různých tříd.

Jako zbožšťování mainstreamového obsahu je popsána ta kategorie sdělení, kde uživatelé jako hlavní argument staví fakt, že sdělení, jejich uživatelé nemají dostatečně vysoký ranking (ať už vlivem virálnosti, množství fanoušků apod.), nemají šanci na zobrazení. Autoři popisují skutečnost, že zobrazení populárních obsahů automaticky bere prostor těm, které jimi teprve mohou stát. Jde vlastně o svého druhu normalizaci – vyhrávat budou prostě koťátka.


Autoři studie přináší závěrem tezi, že zmíněné protiargumenty vyprávějí příběh o novém druhu odporu či rezistence uživatelů online prostředí: zatímco technologický rozvoj je obecně přijímán a vnímán pozitivně, dokonce vyžadován, zjištění studie ukazují na narůstající odpor uživatelů k algoritmizování personalizace. Tato myšlenka je klíčová nejen v českém prostředí, ale je to zásadním tématem pro celosvětové online prostředí i fungování nových médií jako celku. Cestou podle nich může v budoucnu být nějaký druh participace uživatelů na tvorbě algoritmů. Přesnou podobu vzniku této symbiózy bude ale ještě třeba zkoumat.#RIPINSTAGRAM: Examining user’s counter-narratives opposing the introduction of algorithmic personalization on Instagram. Martina Mahnke Skrubbeltrang, Josefine Grunnet, and Nicolai Traasdahl Tarp. First Monday (ISSN 1396-0466), Volume 22, Number 4 - 3 April 2017.

2 comments:

 1. Ever wanted to get free Twitter Followers?
  Did you know you can get these ON AUTOPILOT & TOTALLY FREE by registering on Like 4 Like?

  ReplyDelete
 2. If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you got to watch this video
  right away...

  (VIDEO) Get your ex CRAWLING back to you...?

  ReplyDelete