Friday, April 21, 2017

Jak oslovit Generaci Y? Bez Facebooku se neobejdete!

Jak již vyplývá z názvu, k dosažení generace Y je Facebook nepostradatelný. A jelikož autoři článku sami patří do oné generace, vědí, o čem píší, a vědí, jak a co na ně působí. I když si mysleli, že pro ně bude snadnější definovat způsoby jak zaujmout a prodat generaci Y, ale nebylo tomu tak.
Zdroj: www.theodysseyonline.com
Generaci popisují jako „net generation“, kterou datují mezi lety 1977-1994. Také tvrdí, že v roce 2017 bude ročně vydělávat tři a půl bilionu dolarů, čímž překoná generaci X. Že je zde 70 milionů lidí, které vstupují na trh práce a všichni tito lidé jsou součástí generace Y. Článek je vztahován na americké prostředí, ale v základu je tato generace stejná jak ve Spojených státech, tak u nás v České republice. Článek také tvrdí, že výrobci a prodejci se začali hodně cílit na tuto generaci a začali je také zaměstnávat, aby věděli, jak nejlépe cílit.
Generace Y je dále označovaná jako generace budoucnosti, která je více etnicky různorodá, optimistická, svědomitá a týmová. Příslušníci této skupiny jsou vychováváni na principech rychlosti a „multitaskingu“, což jinými slovy znamená, že zvládnout dělat několik úkolů najednou. Nejsou považováni za loajální a rozhodní a trvá jim vybudovat vztahy.

Generace Y neboli Millenials nemá žádné zkušenosti bez počítačů. Každá informace je pouhý jeden klik myší. Je to zkrátka jiná forma hromadění informací.

Výzkum ukazuje, že tato skupina má tendenci vystupovat ze zbytku populace, je technologicky zdatná a nemá zkušenosti bez počítačů. Všichni nakupují online, polovina generace poslouchá podcasty nebo mají vlastní blogy. Je to poprvé v historii, kdy mladší vědí víc než starší.                     
Hlavním cílem marketingového plánu je vytvořit povědomí o značce, kde je nutné použít interaktivní internetové platformy, vytvářet nové online portály a sociální sdělovací prostředky. Těmito způsoby je možné oslovit a zapojit mladou populaci. Média jsou pro ně jako druhá příroda, je to jejich nástroj komunikace se zbytkem světa. Generace Y má zájem o to učit se novým věcem, vyhledávat nové výzvy, jsou sebevědomí, zajímají se o reklamu.

Zdroj: www.awardco.com

Autoři

Nikolaos Meletopoulos and Birgit Anna Reischl         

Nikolaos Meletopoulos je postgraduální student marketingu a komunikace. Autor článku pochází původně z Řecka, ale narozen byl ve Spojených státech, kde také studoval marketingovou komunikaci na Emerson College v Bostonu. Nyní pracuje jako PR manažer ve firmě Loreal. Celý svůj život se zajímal o Twitter a Facebook. Nikolaos je velkým profesionálem v oblasti marketingu.
Spoluautorka článku Birgit Anna Reischl je původem z Rakouska a s Nikolaosem spolu chodili na univerzitu v Bostonu. Birgit pracuje jako PR manažer ve Swiss Airlines a zaznamenala ve své kariéře velké úspěchy. Získala spoustu ocenění a vždy pracovala na velmi vysokých manažerských pozicích.

Vydavatelství

CPA Practice Management Forum

CPA Practice Management Forum byl americký 24 stránkový magazín, který vycházel každý měsíc mezi lety 2005-2012. Tento odborný magazín se zabýval otázkami obchodu a managementu. Publikoval vypracované znalecké posudky odborníků, které pomáhaly zlepšit udržení zaměstnanců, zvýšit produktivitu práce a vytvářet pozitivní a produktivní prostředí. Mohli jste v něm najít tipy pro úspěšný rozvoj praxe, marketingu anebo také návod na kvalitní strategický rozvoj firmy.
Editorial byl složený ze širokého průřezu lídrů v oblasti managementu. Mezi známá jména patřila například Melinda Guillemette, která často psala články týkajících se mladé generace, do které sama patřila

Zhodnocení

Typ článku je odborný a je zaměřen na přístupu mladých lidí k marketingu a sociálním sítím. Přístup článku je kvalitativní a je sociologicky zaměřen. V porovnání s českým prostředím by se dalo říci, že krom čísel a procent, které se vztahují ke Spojeným státům, by vše ostatní sedělo a platilo v případě na českou generaci Y. Technologie, sociální sítě, nakupování online, psaní blogů tohle všechno dělají i mladí lidé v Česku.
Generace Y je známá pro svoji otevřenost novým věcem, rychlost a optimistickou náladu, chuť se do všeho vrhnout. Článek popisuje trendy a zájmy generace Y, píší, co na tuto generaci platí a jak ji v marketingu využít a získat jejich pozornost. Velkou výhodou je zde věk autorů, kteří v podstatě popisují to, co na ně platí.


Zdroj

MELETOPOULOS, N., REISCHL, B.: From a Gen Y Perspective:Reaching Out to Generation Y - No Degree in Facebook Needed, IN: CPA Practice Management Forum, November 2009

www. home.heinonline.org

www.linkedin.com

1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know you can get these ON AUTOPILOT AND ABSOLUTELY FREE by registering on You Like Hits?

    ReplyDelete