Friday, April 21, 2017

Všichni pracujeme pro Ellen aneb “Produsage” jakožto fenomén propopující nová a stará média (na příkladu Ellen DeGeneres show, HYDE PARK, Divácké zprávy, iReportér)

Všichni pracujeme pro Ellen aneb „Produsage” jakožto fenomén propojující nová a stará média (na příkladu Ellen DeGeneres show, HYDE PARKu, Diváckých zpráv, a iReportéra)   

Co je to Produsage”?


Pojem „produsage” vychází ze dvou slov „production” a „usage” (v překladu produkce a používání). Tento jev se stal na přelomu 20. a 21. století fenoménem. Jednoduše řečeno, když je divák či čtenář zároveň tvůrcem obsahu, jedná se o jev zvaný „produsage“. 
Jde o čím dál tím více prosazovaný a využívaný způsob televizní tvorby, a to díky vzestupu a rozvoji nových technologií či vnímání a hledání nových trendů televizními společnostmi. „Vzestup spotřebitelem-vedené tvorby obsahu a distribuce, jinak řečeno produžívání, je v současné době již široce známé. Spotřebitelem-vytvářený obsah poskytuje velmi potřebný korektiv instrumentálního žurnalistmu; spotřebitelem-vytvářená kreativní práce se pro mnoho spotřebitelů (ať už diváků, posluchačů, uživatelů internetu) stala pravidelnou součástí programu běžného média a distribuce spotřebitelem-vedené tvorby obsahu skrze sdílené, třeba sociální sítě, je dnes důležitým prostředkem a přístupem k tvorbě obsahu, a je tak, jako prostředek distribuce, mainstreamovými médii obezřetně zkoumána.(Zdroj: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1329878X0812600110?journalCode=miad)

Co jsou to „nová média”?

Do nových médií, což je odborný termín poprvé užitý Marshallem McLuhanem již v období šedesátých let, spadají v dnešní době všechna elektronická média a jejich obsah. Fenoménem dnešní doby jsou primárně sociální média jako Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest a další. Hlavní silou nových médií je jejich dosah a možnost oslovení opravdu široké veřejnosti. Tento kanál, vzniklý hlavně díky vývoji nových technologií, je fenoménem skýtajícím nedozírné možnosti.

„Produsage” v televizním vysílání aneb Proč tento jev, spojený primárně s médii novými, spojuji i s těmi starými

Díky jevu zvanému produsage V podstatě podařilo propojit stará a nová média, a to hlavně díky neustálému pátrání televizních producentů po nových a zajímavějších formátech To vše z důvodu rostoucí konkurence vzniklé přesunem z analogového na digitální a satelitní vysílání. Svět se díky globalizaci zmenšil, informace jsou dostupnější, vzdálenosti se zkracují. Díky satelitním společnostem můžete téměř kdekoliv ve vyspělých zemích naladit na tisíce různých televizních kanálů. 
V rámci tvorby nových televizních platforem a rozvojem nových médií plynule došlo k využívání obsahu a distribuce nových médií řadou televizních producentů mnoha televizních formátů. Fenoménem  doby je například americký formát Ellen DeGeneres show, který je aktuálně ve své 14. sezóně. Poslední epizoda ve srovnání s tou první, která byla odvysílána 8. září 2003, mnohem více využívá fenoménu produsage” v nových médiích.

Jak produsage” v tomto případě funguje

Obecný model je jednoduchý. Dle Axela Brunseho je aktivní uživatel/ka, v našem případě divák sdílející příspěvek prostřednictvím sociálního (nového) média, nazýván „produser”. Stává se tvůrcem internetového prostředí, v našem případě díky dalším prostředníkům (televizním producentům) tvůrcem nejen obsahu v rámci internetovém prostředí, ale zároveň tvůrcem mediálního obsahu televizního. Díky novým médiím jsou tito „produsers” i tvůrci obsahu médií starých (televizního vysílání). 

Ellen DeGeneres show 


Ellen DeGeneres je jakožto moderátorka Amerikou velmi milovaná. Je tomu tak i proto, že uvádí jeden z celosvětově nejpopulárnějších zábavních televizních pořadů. Ten byl poprvé odvysílaný 8. září 2003. Bavička a moderátorka Ellen DeGeneres je jednou jedinou moderátorkou tohoto pořadu. Každý den se stává součástí domovů amerických občanů, které aktivně zapojuje do tvorby obsahu její zábavné show. Pravidelně vybírá ambasadory z řad široké veřejnosti, kteří natáčí dojemné příběhy ze svého okolí, své diváky zve, aby se stali součásti natáčení její show, využívá příspěvků, které promítá na LED stěně, která je umístěna v televizním studiu za jejími zády. Své diváky naučila spotřebitelskému chování - spolupracovat právě tak, jak potřebuje. Široká veřejnost a převážně její dámská cílová skupina se naučila sdílet skrze nová média (sociální sítě Facebook, Twitter atp.) vtipná a virální videa, videa s příběhy a fotografie, které Ellen nadále využívá,  což navíc diváci od ní očekávají. Stává se pro ně prestiží být součástí její show. Ellenin přístup k využívání obsahu tvořeného diváky, využívání fenoménu „produsage“ je to, co její pořad řadí mezi nejsledovanější americké televizní show, a to každý den po celý rok.


Ellenino instruktážní video "Jak natáčet video na tzv. Ellentube"

České formáty obdobného charakteru

K řízenému přejímání obsahu nových médií do médií starých dochází i na českém mediálním poli. Globální fenomén jsme tedy byli schopni přejmout do českých komerčních, avšak i veřejnoprávních televizí. 

a.        Show Jana Krause

Show Jana Krausa je formátem, jenž je inspirovaný americkými televizními show, jako bývala například slavná „The Tonight Show of Jay Leno“. Jedná se o typickou talkshow zábavného formátu, která je natáčená s reálnými diváky ve studiu, vysílaná ze záznamu. Nejedná se tedy o živé vysílání. Co se týče „produsage“ v Show Jana Krause, nejedná se o typ, kdy by se divák podílel na obsahu v reálném čase. Jan Kraus se inspiroval za hranicemi České republiky ostatními talkshow a začal do svých pořadů implementovat videa z internetového kanálu Youtube a příspěvky ze sociální sítě Facebook. Tím youteberům bez jejich vědomí přiřazuje roli „produsers“. Zatím ale své diváky nenaučil spotřebitelské chování, jaké bylo zmíněno u Ellen, kdy diváci svá videa a fotografie nahrávají na sociální sítě již za účelem publikace v jeho pořadu.

b.       HYDE PARK

HYDE PARK je velmi oblíbeným formátem televizní stanice ČT24. Diváci se v tomto pořadu stávají „produsers“ v přímém přenosu díky telekomunikačním technologiím. Pokládáním otázek a odpovídáním na konkrétní dotazy se spolupodílejí na směru, kterým se pořad ubírá, o jakém tématu se bude diskutovat.

    c.     Divácké zprávy

Divácké zprávy jsou modifikací seriózních televizních zpráv na televizní stanici Prima od roku 2013. Jejich vysílací čas je každý den v 19:40 po Zprávách FTV Prima, začínají v 18:55, a po Krimi zprávách v 19:25. Celý koncept tohoto televizního formátu je postaven na principu „produsage“. Obsah Diváckých zpráv je čistě diváckého autorského a amatérského původu. Cílem televize je touto formou pobavit a příblížit se k lidem. Televizní stanice tak cestou propagační techniky „word of mouth“ šíří tzv. „brand awareness“. Oficiální anotace televizní stanice toto tvrzení jen dosvědčuje: „Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet.“

d.     iReportér

Pořad iReportér je obdobným formátem pořadu Divácké zprávy“, vysílaný na veřejnoprávní televizní stanici Česká televize. Anotací iReportéra je výstižný slogan: „NATÁČEJ VIDEA A STAŇ SE Reportérem České televize. Staň se hvězdou České televize. Nejlepší videa odvysíláme na kanálech ČT1, ČT24, ČT sport, ČT: D!”. Tento pořad je tedy typickým příkladem propojení nových médií se starými, kdy se každý, kdo vlastní jakékoliv zařízení umožňující uskutečnění videozáznamu, může stát skrze nahrání tohoto videa na nové medium tvůrcem obsahu média starého.
Při úvahách o fenoménu „produsage“ mi vyvstává na mysl jedna velmi podstatná otázka: Jak je možné, že tento jev, tak oblíbený v celosvětovém měřítku, si v České republice, vyjma sociálních sítí, své místo teprve hledá? Z jakého důvodu? Čí je to vina? Je to kulturním zaměřením českého obyvatelstva? Proč je tento fenomén v zahraničí oblíbený využíván ve vysílání, kdežto v České republice je opomíjen a jeho popularita stoupá pouze v době živelních katastrof a jiných pohrom a neštěstí?  

Zdroje:


1 comment:

  1. Ever wanted to get free Instagram Likes?
    Did you know you can get them AUTOMATICALLY AND TOTALLY FREE by registering on Like 4 Like?

    ReplyDelete