Friday, April 21, 2017

Quenya – pojďme si povídat vznešenou elfštinou!

         Jeden prsten vládne všem. Asi bychom těžko hledali někoho, komu zmíněná věta nebo samotný název „Pán prstenů“ nic neřekne. John Ronald Reuel Tolkien stvořil geniální svět, který dokázal uchvátit všechny věkové kategorie.
Hlavní myšlenkou známého příběhu je konflikt zla s dobrem. Právě to se snaží zničit Jeden prsten, který ve spojení se svým pánem Sauronem představuje děsivou ničivou sílu ohrožující celou Středozem.
         Ne každý ale možná ví, že v rámci propracovaného světa vytvořil Tolkien v knihách také úplně nový jazyk, tedy Quenijštinu. Řeč, kterou mluví vznešení elfové z rodů Vanyar a Noldor.
         Fiktivní historie jazyka mluví o původu v prajazyku praeldarštině, reálná historie je samozřejmě jiná. První verzi vytvořil Tolkien zřejmě v roce 1915. Díky svému zaujetí filologií, tedy studiem jazyků, se pak Quenijštinou zabýval až do své smrti v roce 1973. Při její tvorbě se inspiroval hlavně finštinou, ale najít se dají i znaky italštiny a latiny. I fonologie je převážně založena na finštině a kromě italštiny a latiny můžeme ve výslovnosti najít i prvky španělštiny.
         Příkladem vývoje může být úryvek básně Markirya, tedy nejdelšího textu, který kdy Tolkien v Quenijštině napsal. První verze je zřejmě ze začátku 30. let, v druhém případě se jedná o konečnou verzi z 60. let.

OILIMA MARKIRYA
Man kiluva kirya ninqe
oilima ailinello lute,
níve qímari ringa ambar
ve maiwin qaine?
MARCIRYA
Men cenuva fánë cirya
métima hrestallo círa,
i fairi nécë
ringa súmaryassë
ve maiwi yaimië?
(POSLEDNÍ) ARCHA
Kdo uvidí bílou loď
jak poslední břeh opouští
bledé přízraky
v jejích chladných útrobách
jak racky kvílící?

         Asi nejnápadnější na Quenijštině je, že se jedná o velmi aglutinační jazyk. To znamená, že pro vyjádření gramatických funkcí používá afixy (tj. předpony, přípony a vpony), které se přidávají ke kořenovému slovu. V elfštině tedy existují jednoslovná označení pro celé věty. Třeba „Viděli ho,“ můžeme přeložit jako „Ecénientes.“
Na základě Tolkienovy lingvistické pozůstalosti se snaží tým editorů vystavět jakýsi standard jazyka. To má umožnit jeho praktické použití. Podle některých lingvistů by se ale měl tento nově vzniklý útvar nazývat jako Neo-Quenya. Už teď je základním pravidlem komunity uživatelů quenijštiny označovat tyto novotvary a neatestovaná slova, a to nejčastěji použitím hvězdičky.

Tengwar – napíšete dopis elfovi?

         Tím ale Tolkien neskončil. K jazyku vytvořil speciální písmo, kterému říkal Tengwar. Budeme-li se držet opět smyšleného příběhu, jedná se o starobylé znaky, které vynalezl moudrý noldorský elf jménem Fëanor.

                                           Tengwar

Tolkien začal písmo vyvíjet mezi lety 1920 až 1930. Znaky Tengwaru nejsou uspořádány náhodně. Existuje mezi nimi řada vztahů. Podrobně je Tolkien popsal v roce 1955 v dodatku knihy Pán prstenů: Návrat krále. Do té doby bylo písmo zmíněno jen okrajově. V písmu najdeme kombinaci dvou základních tvarů: vertikální stopky (dlouhé nebo krátké) a jedním nebo dvěma oblouky, které mohou být na levé nebo pravé straně.
Jim Allan porovnával znaky Tengwaru s univerzální abecedou Francise Lodwicka na základě jednotlivých tvarů písmen. Přišel na mnoho podobností s korejskou abecedou. Zda si toho byl Tolkien vědom, případně se právě těmito znaky záměrně inspiroval, se neví.

Je na vás vznešená elfština příliš složitá? Zkuste běžnou!

Kromě vznešené elfštiny najdeme zmínky také o běžné. Sindarin je jazyk jedné ze skupin elfů, takzvaných šedých, kteří se snažili dostat do Valinoru, ale cestou se ztratili. Tento jazyk je založen na staré norštině a staré angličtině a je podoben germánským jazykům. Byl určen pro běžnou konverzaci a obyčejné mluvení. V příběhu je totiž později Quenya zakázán a stává se vysokým jazykem práva. I pro Sindarin je písmem Tengwar.

                                                                               Sindarin 

Black Speech

V protikladu ke Quenijštině vytvořil Tolkien také takzvanou Black Speech neboli Černou řeč, kterou v knize používají skřeti a další služebníci Temného Pána – Saurona. Jedná se o oficiální jazyk Mordoru. Tato řeč vlastní písmo nemá, také používá Tengwar. Nejznámějším text v Černé řeči je nápis na Jednom prstenu:

Originální znění
Ash nazg durbatulûk
Ash nazg gimbatul
Ash nazg thrakatulûk
agh burzum-ishi krimpatul
Český překlad
Jeden prsten vládne všem
Jeden jim všem káže
Jeden všechny přivede
Do temnoty sváže

Právě tento nápis na prstenu se považuje za jediný v takzvaně čisté řeči. Tolkien totiž mluví o Černé řeči ve dvou formách. Čistou formu používal sám Sauron, Temný pán, vládce Mordoru a stvořitel Jednoho prstenu. „Znehodnocenou“ formu černé řeči pak používali vojáci z Barad-dur.
Černá řeč je jedním z nejvíce neúplných jazyků v Tolkienových románech, protože síly dobra jí odmítají hovořit. Pro samotného Tolkiena byla odporná. Dál se ji proto snaží vyvíjet fanoušci. Inspirovali se právě uvedenými větami, například frekvencí hlásek nebo melodií řeči a vytvořili poměrně slušnou slovní zásobu. Tím ale vznikají až propastné rozdíly mezi některými synonymy.

Vítejte v mém světě!

Tolkienův Pán prstenů stál v počátcích klasického fantasy žánru a stal se jedním z jeho pilířů. Sám autor rozšířil povědomí o elfech a trpaslících. Jako jeden z prvních začal vytvářet, kromě samotného knižního příběhu, i komplexní fungující promyšlený svět se vším všudy. Svět, na který se dá navazovat, ať už ve formě třeba počítačových her nebo filmů. Právě tyto světy pak můžeme vidět v dílech dalších autorů, jako je třeba Warcraft nebo Warhammer.
I navzdory komplexnosti světa Pána prstenů se samozřejmě najdou fanoušci, kterým to nestačí nebo chtějí sami příběh rozvíjet. Ať už se jedná o rozvoj samotných jazyků, celého příběhu nebo wiki projektů (viz. Zdroje), které jsou spravovány čistě fanoušky, a které obsahují několik tisíc hesel.

Zdroje:
ALLAN, Jim. a Nina. CARSON. An Introduction to Elvish: and to other tongues and proper names and writing systems of the third age of the Western Lands of Middle-Earth as set forth in the published writings of Professor John Ronald Reuel Tolkien. Hayes: Bran's Head Books, 1978. ISBN 0905220102.
TOLKIEN, J.R.R. Pán prstenů: Návrat krále. 2. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-807203-832-9.


No comments:

Post a Comment