Friday, April 21, 2017

České Transmedia What?


Před rokem měl Alexander Brachet na dokumentární akci East Doc Platform přednášku o transmédiálních projektech, kde hovořil o jejich výhodách a důležitosti. Předal filmovým profesionálům rady, jak takový produkt vytvořit, co je může během produkce potkat a předvedl ukázky ze svých vlastních projektů. Sám má mnoho zkušeností, v roce 1998 založil společnost Upian, která (ko)produkovala projekty jako 24 Hours Jeruzalem, Art of Gaming či Don’t Track it. Např. Don’t Track it je webová dokumentární série, již vznikla ve spolupráci veřejnoprávních médií ARTE, RTS, Radio-Canada a digitálním video zpravodajstvím a online oddělením kanálu Al Jazeera o soukromí a principech ekonomiky na internetu. Zkoumala, jakými způsoby se na webu zaznamenává a sleduje vše, co děláme, co publikujeme a kým jsme. Jak vypadají české transmediální projekty veřejnoprávních médií?

Jedno Brachetovo dílo je důvěrně známé také u nás – Generation What?, které si mohou mladí Čwši vyzkoušet na vlastní kůži. GenerationWhat je transmediální projekt jehož cílem je vtáhnout mladé lidi do celospolečenské debaty a pro jednou i poslouchat, co se snaží říct. Projektu předchází kampaň, která se snaží upoutat pozornost na online dotazníky obsahující přes 140 sociologických otázek, přístupných na jakémkoliv zařízení, počítači, mobilu i tabletu. Mimo dotazníky jsou součástí také krátké dokumenty o lidech z generace Y (její zástupci se nejčastěji popisují jako děti narozené v letech 1986 - 1995).  Internetoví uživatelé získají přístup ke statistikám a možnost zapojit se do diskuzí, reagovat na komentáře a debatovat. Zároveň si mohou přečíst všechny odpovědi prostřednictvím nástroje na vizualizaci dat, filtrovat je nebo porovnávat s  údaji z celé Evropy. 

V dubnu loňského byla na webové stránce www.generationwhat.cz spuštěna anonymní mediální anketa, na kterou během pěti měsíců odpovědělo přes 60 000 tisíc mladých respondentů ve věku 18 – 34 let. Ke konci roku 2016 Sociologický ústav AV vypracoval závěrečnou zprávu a esej o výsledcích získaných ze sesbíraných dat. Momentálně se dokončuje dokumentární film „Generation What“, jehož středobodem bude generace, která jako jediná svoje vzdělání získala nebo stále získává v demokratické společnosti, době hospodářské a geopolitické stability, již v Evropě snad žádná z předchozích generací nezažila. Kromě dokumentu k výsledkům mediální ankety vzniká sedm mini pořadů k jednotlivým tematickým okruhům, které odrážejí mladé v dnešní společnosti: otázky demokracie a společenské participace mladých, jejich důvěra v instituce a postoje k politice a médiím, názory na Evropu a Evropskou unii, vliv technologií na jejich životy, důležitost a vliv jejich mezilidských vztahů, druhy a povaha jejích postojů k práci a toleranci. Generation What byl poprvé spuštěn ve Francii, kde se záhy stal velmi populárním. Nyní probíhá pod záštitou EBU (Evropská vysílací unie) v mnoha evropských zemích jako Velká Británie, Irsko, Belgie, Španělsko, Německo, Itálie a další. U nás projekt organizuje Český rozhlas společně s Českou televizí.

Podobným projektem, který využívá několik médií a zaměřuje se na mladé publikum je projekt rádia Wave s názvem Zhasni. Primárně se jedná o první původní podcast z produkce Českého rozhlasu, jehož cílem je otevřeně mluvit o sexu, intimitě, vztazích, touhách, vášni. Audio program, který vytvořili režiséři jako Bohdan Bláhovec, Tereza Nvotová nebo Johana Švarcová se zvukovými sound designéry se pokaždé věnuje jinému tématu (asexualita, BDSM, skupinový sex atd.), balancuje na pomezí dokumentu a rozhlasového experimentu. Projekt doprovází kampaň na sociálních sítích stejně jako literární texty (krátké prózy či poezie) a audiovizuální rozhovory s odborníky i lidmi, kteří mají s tématem zkušenost. Svými články přispívá také blog Humans of Prague. O problematice, dá-li se to takto nazvat, se mluví otevřeně a bez ostychu. Snaha Zhasni je detabuizace témat z oblasti sexuálního života.

Jako transmediální projekty by se daly také považovat letní českotelevizní soutěže jako Zachraňte duhu či Zastavte roboty. Obě propojují reálný svět s fikčním, a umožňují se do nich aktivně zapojit. Zachraňte duhu kombinovalo web, televizi a geocathingové úkoly s cílem podpořit zájem dětí o kulturně a historicky významná místa v České republice. Na různých stanovištích museli děti plnit úkoly, opsat si kód a zadat jej na webu do vstupních dveří mrazáku, kde byly ukradené barvy uschovány. Tím děti pomohly zbavit se vymyšleného zloducha Černobíla, a vrátit televizi její barevnou pestrost.  Za projekt byla ČT oceněna prvním místem v evropském kole cen Promax v kategorii Web kanál, stanice, platformy. Stejně tak i ve světovém kole Promax získala zlato v oblasti televizní promotion a grafiky.

Zastavte roboty fungovalo na podobném principu jako Zachraňte duhu, tentokrát se ale příběh přesunul do laboratoře doktora Chaose, který vyvíjel supermoderní roboty. Ti se však vzbouřili a chtěli ochromit celou moderní civilizaci. Proto do elektrické sítě vypustili složitý vir, skrze nějž ovládali domácí spotřebiče. I v tomto případě byly děti osloveny, aby pomohly celou situaci zachránit. Oba projekty si získaly velkou popularitu v českých domácnostech, např. Zachraňte duhu se zúčastnilo více než čtyřicet tisíc rodin.

Snahy o transmediální projekty v České republice jsou, v tomto článku byly uvedeny příklady pouze těch, které se zaměřují na cílovou skupinu mladých a  na děti. Obecně platí, že převládají televizní či rozhlasové projekty, které nejsou propojeny s více médii (pokud nepočítáme možnost puštění si programů online na webu (catch up). Témata reflektující současné světové dění tzv. current affairs zatím chybí. Uvidíme, jakým způsobem se bude situace vyvíjet, zda, a za jak dlouho se transmediální projekty stanou převládající formou vyprávění... Snad brzy, neboť otevírají spoustu možností.No comments:

Post a Comment