Friday, April 21, 2017

Víc než hashtag #

V dubnovém online vydání odborného časopisu Television & New Media byla publikována studie švédské profesorky Ǻsa Kroon s názvem More than a Hashtag: Producers' and Users' Co-creation of a Loving "We" in a Second Screen TV Sports Production on-line zde.

Studie se zaměřila na chování tvůrců a uživatelů webcastu na webové stránce švédského bulvárního večerníku Expressen, který ve své online verzi provozuje vysílání různých programů pod značkou Expressen TV. Během mistrovství světa ve fotbalu, pořádaném v roce 2014, zahájil Expressen přenosy z této sportovní události. To by samo o sobě nebylo nic, co by si zasloužilo samostatnou odbornou studii. Zajímavé na celé události byla skutečnost, že Expressen neměl vysílací práva na přenos zápasů. V současné době je běžné, že webové portály komentují sportovní události on-line, přestože nemohou vysílat samotné zápasy. V České republice takto pracuje například portál Sport.cz. Ve svých on-line komentovaných programech popisuje formou průběžně doplňovaného textu vývoj daného sportovního utkání.

Webcast PTVM

Expressen ovšem tuto formu zpravodajství posunul na zcela novou úroveň. Rozhodl se komentovanému utkání dodat podobu živého vysílání ve formě přímého přenosu. Za tímto účelem vytvořil speciální kanál a pojmenoval jej PrimetimeVM (dále PTVM). Obrazovka PTVM zobrazovala během komentovaných fotbalových zápasů moderátora, přizvaného odborníka a oba byli doplňováni ještě "živými" vstupy dalších reportérů, kteří se skutečně nacházeli v místě konání mistrovství světa v Brazílii. Aby byla iluze přímého přenosu dokonalá, bylo na obrazovce možné vidět i další atributy, které si divák spojuje s tímto typem vysílání. V levém horním rohu bylo označení Live včetně aktuálního času, ve spodní části obrazovky pak byla umístěna informační lišta. Samozřejmostí bylo, že aktéři vysílání PTVM na svých počítačích sledovali skutečný přímý přenos zápasu a on-line jej komentovali způsobem, který je běžný při rozhlasovém nebo televizním vysílání. Pro lepší pochopení celé dramaturgie je přiložen snímek níže.

figure
Zdroj: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1527476417699708

Je zřejmé, že tuto dramaturgii PTVM připravila s cílem oslovit co nejširší publikum sportovních fanoušků, kteří by aktivně sledovali její webcast a stali se tak pravidelnými diváky její produkce. Jednou z cest k získání většího publika je samozřejmě ve světě nových médií využití technologií, které umožňují nejen aktivní oslovení diváka, ale jeho zapojení do vysílání v reálném čase. K tomu byla využita sociální síť Twitter a jako spojující prvek byl vytvořen hashtag #expressenvm, který odkazuje na spojení názvu deníku Expressen a zkratku mistrovství světa VM (švéd. världmästerskap).

Profesorka Kroon se ve své studii zaměřila na tyto výzkumné otázky:

 1. Jak je formát PTVM nastaven a nejprve přijat, aby umožnil společenské vztahy s publikem ve srovnání s běžným televizním komentářem fotbalu?
 2. Jak se Twitter používá k rozvoji společenských vztahů mezi uživateli a producenty a jak twitterová interakce ovlivňuje tyto vztahy?
 3. Jaké jsou charakteristiky komunikačního vztahu mezi uživateli a producenty, jak se vyvíjí v průběhu měsíčního mistrovství (a poté)?

Sběr dat a metoda

Pro provedení výzkumu byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu - analýza jazyka, který byl při vysílání používán. Sledování byli jak aktéři vysílání, tak jejich diváci, resp. uživatelé počítačů, kteří webcast sledovali. Data byla získána tak, že výzkumný tým sledoval reakce studia a tweety, které byly vyvolány odezvou uživatelů.

Základní podmínky pro vznik komunikačního vztahu: Nastavení PTVM

Studie popisuje formu webcastu se všemi atributy tak, jak jsou uvedeny v úvodní části této recenze v oddílu Webcast PTVM. Studie dochází k závěru, že vytvoření vztahu mezi producenty a diváky by bez takového nastavení webcastu nebylo možné.

Použití Twitteru jako nástroje pro vytvoření vazby producent - uživatel

Základním předpokladem bylo, jak uvádí studie, že moderátor i expert, kteří byli ve studiu PTVM, byli oba skutečnými fotbalovými odborníky. Moderátor byl sám bývalým hráčem, studiový expert se dlouhodobě specializoval na komentování italské fotbalové ligy. Asi nejdůležitějším faktorem však byla skutečnost, že zároveň byli oba zkušenými uživateli sociálních sítí a měli sami široké publikum.

PTVM seznámil své uživatele s hashtagem #expressenvm s tím, že k tomuto hashtagu neuvedl žádné další informace. Ponechal tak otevřené pole pro jednotlivé účastníky celého procesu, aby s ním naložili dle své úvahy.

Narůstající aktivita uživatelů

Na začátku vysílání povzbuzoval moderátor a další aktéři vysílání z Expressenu diváky, aby v průběhu webcastu aktivně hledali například statistiky hráčů a mužstev a výsledky svého hledání zveřejnili na Twitteru pod hashtagem #expressenvm. S postupujícím časem však začali s iniciativou přicházet i sami diváci a publikovali zajímavé údaje či fotografie, týkající se zápasů. Počet aktivních diváků se zásadním způsobem zvyšoval.

Fenomén second screen

V průběhu šampionátu se ukázalo, že diváci PTVM sledují současně webcast i televizní vysílání, jak dokládá přiložený obrázek.

figure
Zdroj: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1527476417699708

PTVM a #Expressenvm - láskyplný komunikační vztah

Studie dále ukázala, že uživatelé si vytvořili k používanému hashtagu vztah a i po skončení šampionátu v Brazílii jej chtěli používat. Tato skutečnost vyplývá z následné komunikace během webcastů, při kterých se diváci ptali, proč by nemohli používat oblíbený a zavedený hashtag #expressenvm.

Závěr

Autorka studie v závěru uvádí, že problematika second screeningu byla diskutována provozovateli televizního vysílání již před pěti šesti lety. Tento jev byl vnímán spíše negativně, neboť tříštil pozornost diváka. V současné době se televizní společnosti snaží samy zaujmout diváka na svých webových stránkách tak, aby jim z hlediska prodeje inzerce "neutíkal" ke konkurenčním webcastům.

Případ PTVM je však ojedinělý v tom, že není spojen s žádnou televizní společností. Ukazuje se, že second screening se stává běžnou součástí sledování sportovních přenosů.

Profesorka Kroon zároveň tvrdí, že webcast má potenciál nahradit klasické televizní vysílání sportovních přenosů u značného množství sportovních fanoušků, kteří byli doposud zvyklí sledovat pouze televizní přenosy. Sílu tohoto fenoménu současnosti dokládá i tím, že diváci se plně ztotožnili s tím, že sami sebe označují zájmenem "my". Považují se za součást komunity, tvořené nejen jimi samotnými, ale i produkcí webcastu.

Television & New Media je mezinárodní odborný časopis publikovaný vydavatelstvím SAGE Publishing, největším nezávislým vydavatelstvím zaměřeným na odborné a akademické tituly na světě se sídlem v Los Angeles, USA. Titul vychází osmkrát ročně a jeho cílem je mapovat nejnovější trendy v oblasti studia televize a nových médií.

Profesorka Ǻsa Kroon je korespondentkou časopisu Television & New Media. Její domovské působiště je na Örebro University ve švédském městě Örebro, kde působí na Fakultě humanitních a sociálních věd a vzdělávání. Jejím oborem jsou média a komunikace. Ve svých výzkumech se zaměřuje na jazyk, užívaný během vysílání, formy vedení rozhovorů, sportovní žurnalistiku a mediální technologie. V současné době vede výzkumný projekt, zaměřený na nové formy komunikace v závislosti na rozvoji švédského, výhradně webového televizního vysílání, který financuje Švédská nadace pro humanitní a sociální vědy.

KROON, ǺsaMore than a Hashtag: Producers' and Users' Co-creation of a Loving "We" in a Second Screen TV Sports Production, Television & New Media 1-19, April the 3rd, 2017, SAGE Publishing, DOI: 10.1177/1527476417699708, eISSN: 15528316

Autor: Daniel Petruška

2 comments:

 1. +$3,624 PROFIT last week!

  Get 5 Star verified winning picks on NFL, NBA, MLB & NHL + Anti-Vegas Smart Money Signals...

  ReplyDelete
 2. Do you need free Google+ Circles?
  Did you know you can get these AUTOMATICALLY AND ABSOLUTELY FREE by using Like 4 Like?

  ReplyDelete