Friday, April 21, 2017

Najskôr myslieť, potom písať …Článok Public and Proud: How and why some citizens use their Facebook network as a personal public popisuje, ako a prečo niektorí ľudia využívajú svoju sociálnu sieť na Facebooku na vyjadrenie svojich politických názorov. Táto štúdia nám ponúka všeobecné informácie o tom, čo znamená verejne vyjadrovať politické názory a pritom stále vystupovať ako súkromná osoba. Autorom štúdie je doktorant na Univerzite v Kodani Sander Andreas Schwartz, ktorý sa zaoberá hlavne výskumom toho, ako sa občania zapájajú prostredníctvom nových médií do politických diksusií, ale aj to, ako politici používajú túto platformu na strategické účely.

Autor štúdie sa opieral o kombinovaný kvalitatívny výskum, s využitím dlhodobého pozorovania účastníkov výskumu, a potom tiež hĺbkovými rozhovormi. Účastnici boli vybraní na základe ich verejného vystupovania na Facebooku a vyjadrovania názorov k ôsmim vedúcim politickým stranám, ktorí súťažili o miesto v parlamente počas dánskej volebnej kampane v roku 2011. Podmienkou bolo, že účastnici sa minimálne dvakrát zapojili do politickej diskusie na Facebooku a profesionálne sa nijak neangažovali v politickej sfére. Ľudia, ktorí prejavili záujem o politickú diskusiu boli kontaktovaní výskumným tímom a 14 z nich súhlasilo so svojou účasťou na výskume. Neskôr desať z nich, 6 mužov a 4 ženy, súhlasilo i s účasťou na hĺbkovom rozhovore. 

Existuje súbor niekoľkých kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňujú to, či sa do verejnej politickej diskusie zapojíme alebo nie. Na jednej strane je to politická agenda a na druhej strane pocity a emócie spojené s názormi, ktoré iniciujú verejnú komunikáciu. Politické názory sú z veľkej časti konfliktné, vyhradzujú sa voči inému názoru či osobe a sú považované za najkontroverznejšie diskusie, ktoré sa na sociálnych sieťach objavujú. Jednotlivec prechádza v procese zverejňovania svojich názorov tromi fázami od osobného myslenia, cez verejné myslenie až po verejnú komunikáciu. V prvej fáze má jednotlivec osobné názory, ktoré však nie sú zdieľané verejne.  Akonáhle začne jednotlivec uvažovať o napísaní politickej správy na Facebook, začne si sám v sebe predstavovať potenciálne publikum a pokúsi sa predvídať, ako ľudia na jeho príspevok budú reagovať. V poslednej fáze svoju správu alebo názor postúpi verejnosti a tým sa pravdepodobne dostane do stretu s aktívnym publikom, ktorého vyjadrenie je vnímané ako spätná väzba. Jednotlivec však môže druhý stupeň preskočiť a prejsť od osobného myslenia priamo k verejnej komunikácii, bez toho, aby zvážil dôsledky, potenciálne nedorozumenia, či možné negatívne interpretácie. Ak jednotlivec pred tým, ako publikuje svoju správu či názor na sociálnu sieť, nepremýšľa o tom, ako verejnosť jeho príspevok príjme, môže byť vystavený kritike či negatívnej spätnej väzbe. Publikum mu môže ľahko a rýchlo pripomenúť, aby sa pri budúcom zvažovaní verejnej komunikácie najskôr zapojil do verejného myslenia. Verejné myslenie je niečo, čo sa človek učí časom a skúsenosťami. Väčšine ľudí je nepríjemné byť kritizovaný, avšak je omnoho jednoduchšie prijať kritiku od niekoho koho nepoznáme ako od svojich rovesníkov, ktorých máme v osobnej sociálnej sieti. Práve z tohto dôvodu sa väčšina ľudí nezúčastňuje politickej komunikácie s vlastnou sociálnou sieťou.

Cieľom štúdie nie je hodnotiť, či sú politické diskusie na sociálnych sieťach pre demokraciu ako celok dobré alebo zlé, ale zistiť, ako a prečo sa do nich ľudia zapájajú a čo z nich môžu získať. Dôležité je porozumieť, ako a prečo sa niektorí ľudia aj napriek riziku rozhodli experimenovať s verejným politickým prejavom na Facebooku. Článok dokazuje, že zdieľanie názorov na verejnosti je pre jednotlivca zdravým demokratickým prejavom, pretože človek sa učí argumentovať v sociálnom prostredí. Aj napriek tomu, že výskum bol zamerný na dánskych úživetaľov Facebooku, je ľahko aplikovateľný do prostredia Českej republiky. Aj u nás bolo niekoľko štúdií a výskumov venovaných práve politickej komunikácii na sociálnych sieťach, či už z pohľadu užívateľov alebo samotných politikov.
                                                                                                                                       

Jana Ryšánková

Zdroj:
SHWARTZ, Sander Andreas. Public and proud: How and why some citizens use their Facebook network as a personal public. In: First Monday, 1995-2017. ISSN 1396-0466

1 comment:

  1. Ever wanted to get free YouTube Subscribers?
    Did you know you can get these AUTOMATICALLY & TOTALLY FOR FREE by getting an account on Like 4 Like?

    ReplyDelete