Sunday, December 11, 2016

Zavedení GAFE (Google Apps for Education) ve švédských školách

Pupils in the clouds: Implementation of Google Apps for Education, výzkum ze kterého vyšla 4.dubna 2016 zpráva v časopise First Monday se věnuje zavedení a využití služeb Google Apps učiteli a žáky.
Průzkum připravovala a zpracovávala doktorandka informačních věd švédské University of Boras Maria Lindh ve spolupráci s profesorem Janem Nolinem a odborným asistentem Karenem Nowe Hedvallem.
Společnost Google nabízí pro školy, které se do projektu zapojí zdarma své aplikace (Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets, Google Presentation) bez reklam. Výhodou pro školy je snadné nasazení služby, možnost komunikace mezi školami zapojenými v projektu, možnost editace dokumentů profesory i studenty z jakéhokoliv místa na světě. V jednotlivých zemí pak probíhají tréninkové programy pro práci se systémy a připravují se společné výukové hodiny pro jednotlivé předměty.
V rámci výzkumu bylo vybráno 30 škol, které jsou v programu GAFE zapojené již několik let. Zvolené školy jsou státní, se studenty ve věku od 10 do 19let. Metodou výzkumu byly zvolené empirické rozhovory „face-to-face“, který probíhaly v polovině roku 2014. Každý z nich trval zhruba 80-120min, byl nahráván a následně přepisován. Rozhovory byly vedené především se zaměstnanci z IT oddělení, garanty jednotlivých aplikací, zástupci ředitele a ředitelů škol samotných.
Rozhovor byl veden tak, aby v něm vždy zaznělo, jaká je role dotazovaného ve škole, jak bylo provedeno zavedení služby z jeho pozice, jaké byly jeho názory a očekávání a hodnocení plusů a mínusů na začátku a v průběhu používání.Vyhodnocování probíhalo kvalitativní analýzou obsahu.
Ukázka kodování:

Závěrečná zpráva je rozdělená do několika kategorií se základními body, které se opakovaly. Zde jsou některé z nich:
  • Technologie – všudypřítomný přístup, nezávisle na čase a místě, spolehlivý a důvěryhodný servis, přístup ke cloudu prostřednictvím různých zařízení, intuitivní funkce

-          Někteří učitelé kritizovali propojení souboru Microsoft Word a Google Disk – soubory nešly správně otevírat. Tato funkce však byla již společností Google opravena.
  • Vzdělávání – základní nástroje pro školní práce a komunikaci, všichni pracují se stejnými aplikacemi a formáty, jednoduchost, možnost sdílení obsahů se spolužáky, kooprodukce – spolužáci mohli pracovat v rámci jednoho souboru společně
  • Efekt na učení – zpětná vazba – učitel se může ihned vyjádřit k dokumentu studenta, nové formy šíření informací

Opakovatelné hodnocení bylo především kladné. V rámci kompletní zprávy jsou zveřejněné i některé kritiky, například:
  • Nedostatek přehledu – organizační informace a profily učitelů nejsou přehledné
  • Ztráta kontroly – nekontrolovatelné sdílení informací
  • Ztráta kontroly obsahu – jednotlivci mohou mazat a editovat svoje příspěvky i po „odevzdání“ práce
  • Citlivé informace – uživatelé mohou zveřejňovat citlivé informace a škola nemá přehled, aby je mohla uhlídat

Závěrem je třeba zdůraznit, že GAFE je projekt, který společnost Google nabízí pro školy po celém světě. Ambasadoři jednotlivých zemí školí učitele i žáky pro práci s aplikacemi. Výzkum byl sice provedený ve Švédsku, je ale důležité vědět, že i u nás je tato možnost k dispozici (http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu/). Školením se v ČR zabývá například společnost gug.cz (http://www.gug.cz/cs).

Zdroje:
[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6185/5355#p4
[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: https://www.google.com/edu/resources/programs/
[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://www.hb.se/en/Shortcuts/Contact/
[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu/index.html
[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://www.gug.cz/cs/akce/gafe--google-apps-for-education/terminy/1

No comments:

Post a Comment