Friday, December 9, 2016

Čí prostor je MySpace?

ČÍ PROSTOR JE MYSPACE?
Obsahová analýza profilů na MySpace

Autoři:
Steve Jones je profesorem komunikace a proděkanem svobodných umění a věd na University of Illinois v Chicagu. Byl prvním prezidentem a spoluzakladatelem Asociace internetových výzkumných pracovníků a vedoucím výzkumným pracovníkem na Pew Internet & American Life Project.
Sarah Millermaier je kandidátka na magistra v odboru komunikace na University of Illinois v Chicagu.
Mariana Goya-Martinez je doktorandkou na Institute of Communications Research na University of Illinois.
Jessica Schuler  získala magisterský titul v oboru komunikace na University of Illinois v Chicagu.

 Tato studie zkoumala na vzorku 1400 profilů na MySpace typy informací, které o sobě uživatelé zveřejňují. Výzkumníci provedli tradiční analýzu obsahu na uživatelských profilech MySpace, aby získali informace o charakteru a typu informací, které uživatelé na svých profilových stránkách zveřejňují.

Podle autorů studie se jedná o první studii svého druhu, která systematicky analyzuje obsah uživatelských profilů a zaměřuje se také na textový a vizuální obsah profilů.

Výsledky této studie přispívají k pochopení užívání MySpace jako sociální sítě, komunikačního nástroje a prostředku k sebeprezentování a formování vlastní identity.

Lidé užívající MySpace sdílejí na svých profilech osobní informace, které vytvářejí jejich online identitu. Na síti také komunikují s ostatními, navazují vztahy a přátelství.  Množství osobních informací, které uživatelé na svém profilu zveřejňují, se značně liší. Stránky MySpace umožňují uživatelům zveřejňovat velké množství osobních informací- jako je na příklad rasa, sexuální orientace, typ těla, výška, vztah, osobní fotografie a jméno.

Studie ukázala vysoký stupeň kontroly uživatelů nad soukromými informacemi, jen malý počet uživatelů zveřejňuje kontaktní informace, jako jsou telefonní čísla a adresy.

POUŽITÉ METODY:

Tým vysokoškolských studentů a absolventů byl vyškolen v kódování a etice výzkumu, která vedla ke kódování profilů na MySpace. Intercoder spolehlivosti se měřil překódováním všech položek z náhodně vybraných profilů pro každý jiný kodér (N=6). Celková intercoderová spolehlivost napříč všemi kategoriemi a kódery  byla 94,8 %.

Většina stránek (1200) byla kódována mezi říjnem 2006 a prvním týdnem v prosinci 2007. Dalších 200 bylo kódováno v průběhu ledna a února 2007. Z celkového vzorku (1400) bylo 1378 kódovaných stran považováno za platné a byly zahrnuté do analýzy dat.

Kódeři hledali pouze uživatele z USA a výsledky vyhledávání byly seřazeny podle posledního přihlášení uživatelů.

Výzkumný tým vyvinul kódovací protokol. Ten se skládal ze 67 položek a specifikoval kódy pro několik širokých kategorií informací zahrnující uživatelovi fyzické vlastnosti, identifikační obrázek uživatele, osobní identifikaci a kontaktní údaje, uživatelovi komunikační návyky na síti, obsah blogu a požadované informace.

VÝSLEDKY:

    Studie vzorku uživatelů MySpace v USA naznačuje, že stránka je o něco více užívána ženami. Reprezentují 55,5 % uživatelů, muži tvoří 44,5 % uživatelů. Mezi uživateli ve věku od 18 do 61 let je 92.5 % uživatelů ve věku mezi 18 a 35 lety.

     55.6% uživatelů je nezadaných, 37,5 % uživatelů uvedlo, že je buďto ve vztahu (23,4 %) nebo v manželství (14,1%). 2,5% lidí uvedlo, že jsou rozvedeni, 1.5 %, že jsou ve volném vztahu. Pouze 2,8 % uživatelů nezveřejnilo žádné informace o tom, zda jsou či nejsou ve vztahu.

Co se týká sexuální orientace 80.9 % uživatelů uvedlo svou heterosexuální orientaci, 2% homosexuální a 1,7 % bisexuální. 0,4 % uvedlo, že si nejsou svou sexuální orientací jisti. 14,9 % uživatelů svou sexuální orientaci na profilu neuvedlo. Zbylého 0,1 % obsahovalo kódovací chyby.
45,8 % uživatelů uvádí, že je bílé rasy. 8,4 latino/hispánské, 7,2 černé (africké). 30,8% uživatelů neuvedlo svou rasu. V 51,9 % uživatelé uvedli svou rasu v textu na profilu nebo byla informace zjištěna z profilového obrázku.

Naprostá převaha zkoumaných profilů (98,3%) byla veřejná a 61,5% uživatelů použilo vlastní portrét jako svůj identifikační obrázek. 14,4 % zvolilo jako profilový obrázek fotografii s partnerem nebo s kamarádem, 4,1% skupinu přátel, 3,3 % animovaný obrázek a 4,5% jiný typ profilového obrázku.
58,9 % uživatelů uvedlo informaci o tom, jaký mají typ těla. Nejčastější odpovědí bylo atletickou (33,5%) a průměrnou (33,3%), následovalo štíhlý, hubený (17,2%), že ,,mají něco navíc“ uvedlo 4,6% a 8,4% označilo typ své postavy jako ,,more to love“.70,2% uživatelů uvedlo také svou výšku.
Z celého vzorku zkoumaných účtů zveřejnili na svém profilu své telefonní číslo pouze tři uživatele. 98,5 % uživatelů zveřejnilo, v jakém městě nebo státě žij. Pouze jeden uživatel ze zkoumaného vzorku zveřejnil také svou adresu.

Většina uživatelů má na MySpace méně než 100 přátel.


MySpace nabízí uživatelům založit si také blog. Tuto možnosto využívá jen 31,9% uživatelů. Z těchto blogů je 73% aktivních, na zbylých 27% nebyla žádná aktivita po dobu 3 měsíců a tím pádem jsou považovány za neaktivní.


 74,5% uživatelů zveřejňuje na blogu pomocí příspěvků a emotikonů své nálady, pocity. Problémy související se vztahy jsou tématem 35,2% příspěvků a přátelství se týká 30,5%. Třetím nějčastějším tématem je práce (28,9%).


DISKUSE:

Tato studie vzorku profilů na MySpace neodpovídá demografii návštěvníků MySpace, kterou uvádí comScore (2007). Podle comScore (2007) bylo více než polovině návštěvníků MySpace v srpnu 2006 35 let a více, na rozdíl od této studie, podle které bylo 92,5 % návštěvníků ve věku 18-35 let. Autoři studie si nejsou jisti tím, jak je možný tak rozdílný výsledek. Jako jeden z možných důvodů uvádí možnost, že uživatelé MySpace na profilech o svém věku lžou. Druhým, pravděpodobnějším vysvětlením je, že výzkum comScore zaznamenal do svého výzkumu všechny lidi, kteří navštívili stránku, bez ohledu na to, zda mají na MySpace účet, či nikoliv.

Tato studie stejně jako studie Stuztman’s (2006) ukazuje vysokou otevřenost uživatelů ve zveřejňování osobních informací, jakými jsou rasa, sexuální orientace, typ těla, výška, vztah, osobní foto a křestní jméno.

Dále se ukázalo, že dospělí uživatelé jsou více informováni o nebezpečí, které způsobuje zveřejňování osobních informací, než teenageři. Přesto je drtivá většina profilů veřejná, což značí to, že většina uživatelů dává přednost autocenzuře osobních informací, než aby vyloučila možnost, že bude jejich profil přístupný neznámým návštěvníkům.

MySpace je používán k udržování a rozvíjení sociálních vazeb. To je v souladu se zjištěními Gallanta (2007), Dwyera (2007), Boyda (2006) a DiPerna (2007). Přestože je uživatelů MySpace velké množství, jen malá část z nich využívá webové stránky pro blogování.

Zdroj: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2202/2024

No comments:

Post a Comment