Friday, December 2, 2016

Nakupování s kolektivní inteligencíV dobách před masovým nástupem internetu, byl člověk, chtěl-li si něco koupit, odkázán pouze na informace, které mu o výrobku řekl prodejce nebo výrobce. Musel však počítat s tím, že je v jejich zájmu výrobek mu prodat, a informace od nich tomu budou odpovídat. Maximálně mohl využít rady nějakého známého, který už výrobek vlastní. Internet otevřel spotřebitelům nový prostor, kde hledat nepřeberné množství informací o výrobcích přímo od jejich uživatelů nebo od více či méně nezávislých recenzentů, kteří se zabývají testováním a hodnocením výrobků. Každý uživatel pak má možnost sám přispět svým názorem a pomoci dalším potencionálním kupcům v rozhodování. Následující text si klade za cíl sumarizovat, jaké zdroje informací lze v dnešní době o výrobku na internetu dohledat a popsat jejich výhody a úskalí.

Informace výrobc

Na webových stránkách výrobců lze často najít spoustu informací, ke kterým by se potencionální zákazník bez použití internetu před koupí nejspíš nedostal. Zejména pak u elektroniky. Výrobci na svých stránkách například publikují PDF verze uživatelských manuálů, kde jsou dopodrobna popsány všechny funkce zařízení, návody na použití apod. Z toho lze mnohem lépe vyčíst zda výrobek splní očekávání, či nikoli, než z běžných generalizovaných informací v internetových obchodech, katalozích nebo letácích.

Informace prodejce

V tom, jaké informace a služby potencionálním kupujícím jednotlivé e-shopy nabízí je velký rozdíl. Zejména menší internetové obchody se spokojí s obecným popisem převzatým od výrobce (někdy ani to ne) a propagačními fotkami. Větší prodejci však vsází na kvalitnější servis zákazníkům a tak se u nich můžeme setkat s řadou užitečných služeb.

  • Kromě obecného popisu mají také katalogizované parametry výrobku, podle kterých pak lze nabídku filtrovat nebo porovnávat výrobky mezi sebou.
  • Fotí vlastní fotografie výrobku, takže si jej zákazník může prohlédnout z více úhlů pohledu a v různých detailech.
  • Podrobuje výrobky vlastnímu testování a přikládá recenzi.
  • Umožňuje klientům pokládat otázky a snaží se je zodpovídat.
  • Umožňuje klientům nahlásit chybné informace, které následně prověřuje a zpřesňuje.
  • Umožňuje těm, kdo si již výrobek koupili sepsat uživatelskou recenzi a přidat grafické hodnocení

Prodejcům, kteří nemají dostatečnou sílu na to, aby si mohli dovolit takovéto služby, je často pomáhají suplovat různé srovnávače cen, které tyto funkce obvykle mají.

Recenze třetích stran

V této části se již dostáváme k informacím, které si vytváří sama internetová komunita. Recenze třetích stran obvykle sepisují oboroví nadšenci. Často jde o úzce specializovanou webovou stránku, která se snaží průběžně mapovat určitý segment trhu. Výhodou těchto recenzí bývá fakt, že je sepisují lidé, kteří se daným oborem zabývají dlouhodobě, rukama jim prošla velká spousta výrobků různých výrobců, a tudíž mají zkušenosti a možnost srovnání. Nevýhodou pak může být skrytý vliv výrobců, kteří mohou daný web sponzorovat výměnou za kladné hodnocení svých výrobků.
Kvalita recenzí se dost různí. Někdy jde pouze o prosté popsání vlastností výrobku podle parametrů, které lze dohledat, a tudíž není ani jasné, jestli recenzent daný výrobek při hodnocení vůbec fyzicky měl po ruce. Existují však i velmi sofistikované recenze využívající vědecké metody k měření parametrů výrobku. Takové recenze mívají i standardizované postupy práce, aby zaručily porovnatelnost jednotlivých prezentovaných výsledků napříč recenzemi.

Zkušenosti uživatelů

Významným pomocníkem při nakupování jsou zkušenosti s výrobky publikované samotnými uživateli. Ty lze nalézt na stránkách některých e-shopů, srovnávačů cen, oborových webů, na sociálních sítích nebo oborových fórech. Mohou mít různou podobu od jednoduchého grafického hodnocení (např. dávání hvězdiček), přes vybírání předdefinovaných výroků o výrobku až po hodnocení vlastními slovy. Praktické bývají bodové výčty kladů a záporů, které uživatel na výrobku pozoruje. Někdy na sebe mohou jednotliví recenzenti i reagovat a potvrzovat, či vyvracet uvedené informace a tím dávat recenzím větší relevanci.
U uživatelských recenzí je ovšem taky třeba dávat si pozor na několik faktorů, které mohou přispět k tomu, že je člověk hledající informace mystifikován. Za prvé jsou to subjektivní měřítka jednotlivých uživatelských recenzentů – co jednomu přijde malé, druhý může považovat za velké a oba mají ze svého úhlu pohledu pravdu. Zadruhé je to motivace uživatelů, proč svoji recenzi píšou. Člověk má častěji potřebu se ozvat, když se mu něco nelíbí nebo má nějaký problém, než když je spokojen. Mohou se tedy objevit kvalitní výrobky s řadou nepříznivých recenzí, jelikož ti spokojení, kteří by hodnotili kladně, se neozvou. Uživatel hodnotící záporně může navíc hodnotit vadný kus jinak dobrého výrobku. A v neposlední řadě lze narazit i na fiktivní uživatelské recenze, které píší sami výrobci, aby si zlepšili mediální obraz.

Kolektivní inteligenci lze tedy při nakupování úspěšně využívat. Je u toho ovšem zapotřebí jednat s rozmyslem a snažit se informace podrobovat kritickému myšlení, jelikož informace na internetu v oblasti nakupování podléhají stejným neduhům, jakým podléhají i jiné informace. Je jich nepřeberné množství a objevují se mezi nimi i dezinformace.


Jan Kříž

No comments:

Post a Comment