Saturday, December 10, 2016

Faktory ovlivňující hudební prodeje během výročních cen

Hudební průmysl vykazuje v posledních letech pokles tržeb, trh se svou charakteristikou v důsledku nových technologií mění a jednou z cest, jak efektivně prodat hudební produkt je vystoupení se svou tvorbou na udílení ročních hudebních cen, které svou sledovaností atakují vysoká procenta diváckého share. Autorka sleduje využití sociální sítě Twitter, který umožňuje stručně a aktuálně vystihnout postoj publika k ději na obrazovce. Téma článku je z toho důvodu aktuální a diskutovatelné širší hudební veřejností a zástupci hudebních společností.

Autorka článku se nejprve snaží uvést čtenáře do oblasti vlivu vystoupení umělců na hudebních cenách a jejich sledovanosti. Pro svou analýzu si vybrala předávání hudebních cen MTV Video Music Awards, což je jedna z nejnákladnějších produkcí hudební stanice MTV. V analyzovaném roce 2013 předávání cen MTV sledovalo přes 10 milionů diváků u televizních obrazovek, celkový počet diváků se přitom odhaduje na vyšší počet z důvodu možnosti sledování pořadu skrze internetové vysílání. Během večera vysílání předávání cen bylo na síti Twitter posláno přes 18 milionů příspěvků spjatých s hudebním ceremoniálem. Hudební společnosti po odvysílání předávání cen ohlásily několikaprocentový nárůst prodeje. Autorka se z toho důvodu snaží přijít, jaký je vztah mezi příspěvky na Twitteru a jejich vlivem na zvýšení prodeje, a jak je využíván marketingovými účely.

Autorka se opírá o teoretická východiska ze studie Noaha E. Friedkina Social Influence Network Theory, která se snaží reflektovat možné vlivy při formování a změnách názorů lidí na internetové síti. Přitom předpokládá, že lidé formují své názory do určité skupinové normy, která je jim blízká. Nárůst příspěvků během krátké doby v okruhu lidí, které člověk na sociální síti sleduje, může tedy vyvolat zájem o určitém diskutovatelném tématu. Teorie tedy připouští existenci určitého marketingového nástroje, který může ovlivnit a svým cílem zasáhnout určitou základnu uživatelů.

Druhou významnou teorií, se kterou autorka dále pracuje, je Uses and Gratifications Theory, která se snaží vysvětlit, z jakého důvodu lidé využívají určitý mediální prostředek. V kontextu zkoumaného jevu je možné předpokládat, že lidé mají potřebu se vyjádřit a sdělit svůj názor širšímu publiku. Opět je možné vidět spojitost s marketingovým využitím, podle kterého lze sledovat případný úspěšný dopad určitého produktu.

Autorka po teoretickém základu a úvodu do zkoumané problematiky, definuje tři základní výzkumné otázky, které se bude snažit zodpovědět ve své kvantitativní analýze. První výzkumnou otázku staví na možnosti využití Social Network Theory na sociální síť Twitter během předávání sen MTV Music Video Awards. Ve druhé výzkumné otázce si autorka klade, jaká je souvislost mezi kvantitativní angažovaností diváků na sociální síti během přenosu z předávání hudebních cen a jeho vlivu na zvýšení hudebních tržeb určitého umělce, který na ceremoniálu vystoupil. Třetí výzkumná otázka si klade za cíl zjistit, zda určité vnímání a dojem z vystoupení umělce může ovlivnit jeho prodejnost.

Autorka nejprve analýzou určila čtyři umělce, kteří měli na Twitteru během MTV Video Music Awards největší ohlas (zaměřených příspěvků) během jedné minuty. Výsledkem bylo společné vystoupení Miley Cyrus a Robina Thicka (306.100 ohlasů za minutu), Justina Timberlake (219.800 ohlasů za minutu), Drake (194.500 ohlasů za minutu) a Kanye West (181.200 ohlasů za minutu). Autorka následně vytvořila vzorek skládající se z 850 příspěvků na Twitteru, které reflektovaly poměrové zastoupení mezi interprety. Příspěvky byly vyhledány na Twitteru pomocí klíčových slov hudebních cen a jména interpretů, vybrány byly zároveň pouze ty, které byly přidány na síť v reálném čase vystoupení každého interpreta.
  
Následně autorka vytvořila různé kategorie příspěvků, na bodové stupnici -1 až +1 určila ohodnocení, zda příspěvek byl negativní, neutrální či pozitivní. Následná stupnice bodů byla poměrově porovnána s příspěvky za minutu a následně s celkovou procentuální tržbou z prodeje interpretových produktů.

Autorka se ve svých výsledcích přiklání k dokázání vlivu Social Network Theory na Twitter, kdy během vystoupení byl sledován uživatelský panel nejvíce diskutovatelných témat, které nabádaly uživatele vyjadřovat se k průběhu vystoupení. Zároveň byl zaznamenán nárůst příspěvků, které byly dále uživateli přeposílány s možností jejich reakce na ně. Angažovanost diváků během vystoupení na sociálních sítí nenašlo žádnou přímou shodu mezi nárůstem prodejů. Nejvíce diskutovatelným tématem byla kvalita probíhajícího vystoupení. Nejvyšší nárůst prodejů zaznamenaly Justin Timberlake a Kayne West, oba dva se však nacházejí na opačných pólech bodové stupnice hodnotící.


Výsledky daného výzkumu nelze příliš zobecnit na situaci v České republice z důvodu malé využitelnosti Twitteru, který zde není příliš rozšířený a jeho význam v poslední době upadá. Zároveň zde neexistuje široké publikum a platforma umožňující prodávání digitálních médii v měřitelných statistických jednotkách. A v neposlední řadě zde není žádné významné ocenění, které by oslovilo masy cílové skupiny výzkumu ve velké míře.

Zdroj: http://www.inquiriesjournal.com/articles/974/a-content-analysis-of-twitter-use-factors-that-might-increase-music-sales-during-an-award-show

1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know you can get them AUTOMATICALLY & ABSOLUTELY FREE by registering on Like 4 Like?

    ReplyDelete