Sunday, December 11, 2016

Jak využít (ne)pozornost

Autorkou komentované rešerše, která se zaměřuje na to, jak novodobá sociální média pracují s pozorností svých uživatelů, je Susanna Paasonenová, profesorka mediálních studií na University of Turku ve Finsku.

Užívání sociálních sítí je podle profesorky Paasonenové řízeno neutuchající touhou po intenzivním emociálním zážitku, tedy po něčem, čemu alespoň na chvíli – byť i malou – věnujeme veškerou svoji pozornost. Pozornost je v této „rovnici“ vysoce ceněnou komoditou, zato její opačné póly - nepozornost či snad přímo roztěkanost (zahrnující protichůdné aspekty potěšení a zábavy, a zároveň i nepříjemné a hlavně nežádoucí dezorientace) - jsou spojovány s nežádaným nedostatkem soustředění.

Článek profesorky Paasonenové se zabývá „rozptýlením“, na sociálních sítích, tedy oblasti, jejíž nejznámější představitelé jsou například Facebook, Twitter, Instagram či Snapchat, ale ve skutečnosti zahrnuje takové kvantum podobních médií a sítí, že není v lidských silách je všechny spočítat a vyjmenovat. Všechna tato média však spojuje kromě přívlastku „sociální“ i skutečnost, že pracují s tímto „lidským nedostatkem“ v podobě naší náchylnosti na to, nechat se rozptylovat, a umí jej naopak využít a proměnit v like, klik, konzumaci obsahu či jeho další sdílení. Susanna Paasonen tedy nevidí pozornost a nepozornost jako protiklady, ale spíše jako dvě strany téže mince.
Jejím cílem je tak přejít od suchých definic k reálným hodnotám, podpořeným uživatelskými zkušenostmi, a zjistit, jak rozptýlení v dlouhodobém výhledu ovlivňuje další produkci a kulturní, společenské a životní hodnoty.Během prohlížení stránek jednotlivých sociálních médií se naše pozornost neustále přesouvá, mění a těká.Ostatně této nestálosti tato média také cíleně využívají, například populární stránka Distractify to odvážně a upřímně naznačuje i ve svém názvu. Roztěkanost je v současnosti i častým tématem uměleckých projektů, v nichž se setkáváme s reflexí tohoto stavu – jako příklad jsou nezřídka uváděna vtipná rozptylující meme na téma ztráty pozornosti. Kruh se tak v nich uzavírá.

Nedostatek pozornosti je všudypřítomným znakem mediálně nasycené, postmoderní společnosti, a hovoříme o něm již více než století. Nejprve měla tuto společnost rozptylující funkci dnes již klasická média - kina a rádia, později ji velice rychle převzala televize. Po celou dobu od uvedení termínu „do provozu“ se přitom konstantně zkracovalo průměrné rozpětí udržení pozornosti jedince. V současném světě sociálních médií však tento trend dostupuje svého vrcholu. Média, kultura i společnost existují ve stále rychlejším tempu a odborníci hovoří o skutečnosti, že jedinec je „zahlcen informacemi“. Celá postmoderní společnost tak prochází jakousi „digitální demencí“.

Aplikace sociálních sítí - včetně jejich notifikací, upozornění na nový email či zprávu, to vše nás úspěšně každý den rozptyluje i v rámci pracovní doby, sociální sítě neustále vyžadují naši pozornost. Důvod je nasnadě – uživatelé sociálních sítích jsou ve své podstatě nevědomky „zbožím“, nikolik zákazníkem. Zákazníkem jsou nákupčí reklamního prostoru, pro něž je sociální síť geniálním násstrojem, jak segmentovat svoje publikum a zacílit reklamní sdělení co nejefektivněji. Touha po zábavě nás ovšem sama neustále pohání k tomu, abychom aktivně toto vyrušení vyhledávali. I proto se stále častěji skloňují termíny jako prokrastinace, na nichž si nejeden motivační prezentátor a kouč „úspěšného pracovního života“ založil svoji kariéru.

Tento fakt proto logicky vedl k vývinu aplikací (Anti-Social, Leech-Block), které mají naopak za úkol uživatele od všech těchto „rušičů“ ochránit, aby se mohl soustředit se na práci. Existuje rovněž celá řada aplikací, které pomáhají se soustředěním, meditací či navozením dobré nálady. Mají uživateli umožnit přežít ve stále se zrychlujícím se světě. Všudypřítomný internet a přístup k informacím stále tříští naši pozornost mezi mnoho různých zařízení a platforem– obrazovky, aplikace, mobily.

Co z toho tedy vyplývá? Rozptýlení je spojené s aktuálním citovým prožitkem. Pokusy o afektivní modulaci jsou proto pokusy o řízení pozornosti.

Gabriela Horká

Zdroj: Fickle focus: Distraction, affect and the production of value in social media
by Susanna Paasonen.
First Monday, Volume 21, Number 10 - 3 October 2016

1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know that you can get these AUTOMATICALLY & ABSOLUTELY FOR FREE by using Like 4 Like?

    ReplyDelete