Saturday, December 10, 2016

Dělá vás LinkedIn úspěšnějšími? Informační benefity vyplývající z veřejných sociálních médií


Facebook, LinekedIn, Twitter. Sociální sítě, které zvyšují náš sociální kapitál a rozšiřují sociální síť lidí, jež známe. Většina z nás je používá a jsou pro nás jak součástí zábavy, komunikace, ale i pracovní náplně a odborných infromací. Každá z těchto sociálních sítí slouží k rozdílnému účelu. A právě téma využitelnosti sítě je hlavním tématem této studie. Víme, že sociální sítě často ovlivňují například naší informovanost o aktuální situaci v místě, kde žijeme či po celém světě. S ohledem na naše vazby na těchto sociálních sítí se nacházíme v určité skupině, jež často sdílí naše názory. Sdílíme vazby s lidmi nám blízkými, zajímavými, většinou i vrstevníky, kteří mají velmi často podobný názor na společnost. Můžeme to připisovat i velmi podobnému sociálnímu statusu, demografii, věku, zájmům, které s touto skupinou lidí sdílíme.

Sonja Utz, jež je autorkou studie, je profesorkou se zaměřením na komunikaci prostřednictvím sociálních médií na univerzitě v Tübingenu. Je zároveň vedoucí výzkumné skupiny v tübingenském Leibnizově institutu zaměřeném na znalost médií. Využití sociálních médií a jejich výhody jsou nynějším tématem jejích studií.

V úvodu se autorka nejprve věnuje výčtu dalších studií věnujících se rovněž sociálním médiím, sociálním sítím a sociálnímu kapitálu. Například autoři Ellison et al, 2013;. Gray et al, 2013;. Morris et al, 2010; Viták a Ellison, 2012 dokázali, že lidé dostávají užitečná doporučení od svých kontaktů na Facebooku. Oeldorf-Hirsch et al. (2014) představil svou studii na téma, že uživatelé jsou spokojenější s odpovědi na jejich otázky, které se dozví přes sociální síť nežli z běžného vyhledavače. Tyto informace získávali především z Twitteru a LinkedInu, kde mají mezi sebou uživatelé slabší vazby než na Facebooku, kde se pohybujeme především v okruhu naší rodiny, známých a přátel.

Jak již bylo výše zmíněno, tato studie staví na obsahu a struktuře sociálních sítí. Facebook slouží především k udržení kontaktů s rodinou, přáteli a známými. Můžeme zde najít i další informace o zájmech, hudbě a věcech, které chceme sdílet s blízkými lidmi. LinkedIn slouží spíše jako síť, kde sdílíme své profesní zkušenosti, vzdělání a další dovednosti. Náš profil zde má formu životopisu. Na LinkedInu však nesdílíme své koníčky. Slouží spíše ke spojení mezi potencionálním zaměstnavatelem, zaměstnancem, kolegou či například personálními agenturami. Twitter nám naopak dává menší prostor pro profilové informace a tweety jsou omezeny na sto čtyřicet znaků. Působí tedy spíše jako mikroblogovací sféra, kde můžeme sdílet různé informace, události či aktuality, které nás nějakým způsobem zaujaly a rády bychom se o ně podělili s ostatními. Samozřejmě je zde také možné komunikovat s ostatními a sledovat známé osobnosti, zajímavé persony či nám blízké osoby. Předpokladem tedy je, že zdroj sociálního kapitálu spočívá v obsahu a struktuře těchto sítí.

Pro výzkum byl využit vzorek tři tisíce tři sta šedesát sedm lidí, který reprezentuje holandskou „on-line populaci“ s ohledem na pohlaví, věk, úroveň vzdělání a místo bydlení (město/vesnice). Výzkum prováděla výzkumná společnost. Respondentům se přizpůsobovaly otázky s ohledem na sociální síť, kterou využívají.  Byli dotazováni např. na četnost přispívání či čtení nových informací, na aktivitu v různých skupinách, identifikace slabých, silných či latentních vazeb, přidávání si lidí, kteří by pro ně mohli být užiteční, nebo přijetí pozvání od důležitých osob, sdílení pracovních úspěchů a další komunikační funkce na dané sociální síti.

76% respondentů mělo svůj profil na Facebooku či jiných sociálních sítích hlavně pro soukromé účely,  LinkedIn nebo další obchodní platformy 32% odpovídajících, Twitter či další mikroblogosféry využívalo 18%. Avšak prvenství mezi těmito třemi typy sociální sítí drží tyto tři platformy – Facebook (96%), LinkedIn (89%) a Twitter (97%). Celkem 52% používá pouze jednu z platforem, 23% dvě, 9% je aktivních na všech třech sociálních sítích. Mladší lidé s vyšším vzděláním uvádějí LinkedIn jako platformu s nejvyššími informačními výhodami.

Uživatelé LinkedInu uvádějí tuto platformu jako tu s nejvyšším množstvím odborných informací, jako další v pořadí je určován Twitter. Z výsledků vyplývá, že Facebook je spojen s nižšími infromačními výhodami. Na LinkedInu silné i slabé vazby tedy přispívají k vyšším informačním dávkám.

Tato práce potvrdila využití sociálních médií v oblasti profesionálních informačních výhod. Studie je považována za první, kde je porovnáván účinek Facebooku, LinkedInu a Twitteru. Samozřejmě zde byly potvrzeny významné rozdíly mezi jednotlivými platformami. Účinky sdílení profesionálního obsahu a strategických sítí byly silnejší na Facbooku a Twitteru, jež jsou sociálními sítěmi, kde propojení s kolegy není pravidlem. Následně bylo potvrzeno, že LinkedIn využívají úspěšnější lidé. Většina respondentů rovněž ví, kolik mají na svém profilu vazeb. Jsou si rovněž vědomi toho, že by nemalou část těchto osob například nepoznali při setkání na ulici.

Tento výzkum by byl samozřejmě relevantní i pro využití sociálních sítí v České republice. Tyto tři platformy patří taktéž v naší zemi k nejvyužívanějším. Nemyslím si však, že by se údaje od holandské populace nějakým zásadním způsobem lišily. Jelikož obě země jsou na poměrně stejné úrovni, měly by být výsledky na stejné bázi. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i u nás je například LinkedIn využíván úspěšnějšími lidmi, kteří jsou ve svém oboru specialisty a zkušenými lidmi. 


Zdroj:
UTZ, S. Is LinkedIn making you more successful? The informational benefits derived from public social media. New Media & Society[online]. , - [cit. 2016-12-10]. DOI: 10.1177/1461444815604143. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444815604143

1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know that you can get these ON AUTOPILOT & ABSOLUTELY FREE by getting an account on Like 4 Like?

    ReplyDelete