Wednesday, December 7, 2016

Welcome to Night Vale – podcasty a transmediální vyprávění

Ačkoliv samotný pojem „transmediální vyprávění“ není mezi běžnou populací nijak známí, s jeho prvky se v současné době setkáváme více a více. Podle Henryho Jenkinse je transmediální vyprávění „proces systematického rozptýlení nedílných prvků fiktivního světa, jehož účelem je vytvoření sourodého a součinného zážitku“. Hlavním důvodem jeho častějšího využívání je samozřejmě vývoj technologií, které k vyprávění příběhů používáme, a které nám dovolují tento „prostor“ transmediálního vyprávění stále rozšiřovat. Tam, kde si lidé kdysi museli vystačit se slovním či statickým obrazovým vyjádřením, je dnes možné využít celou škálu audiovizuálních prvků.
              Nejeden fiktivní svět je díky tomu vytvářen kombinací hned několika z nich. Na výběr máme samozřejmě stále mimo tisku či obrazu také jejich kombinace, například ve formě komiksu. Především se nám však otevřely zcela nové možnosti vyprávění skrze kombinaci audia a videa, tedy skrze filmy, seriály a podobně. A jelikož je tento způsob vyprávění dnes snad nejúspěšnějším konkurentem původnch knih, často opomíjíme jakýsi „mezistupeň“, který je tvořen vyprávěním pouze ve formě zvukové, bez vizuálních prvků.
              Tento způsob byl v prvé řadě uplatňován v rámci rádiového vysílání, dnes však můžeme narazit třeba také na audioknihy a podcasty. Právě podcasty jsou formou sice populární v určitých kruzích, ale zároveň pro většinu lidí stále neznámou. Zjednodušeně řečeno lze podcast popsat jako rádiovou show, která však neběží jen v určitý čas a hlavně – po přehrátí nezmizí. Naopak, podcasty si lze (zcela legálně) stáhnout do téměř jakéhokoliv mp3 přehravače, který dnes vlastní již takřka každý, většinou jako součást „chytrého telefonu“. A poté už stačí kdykoliv poslouchat, pozastavovat, přetáčet dopředu či dozadu. Jako video na youtube, které nevidíte.
              Ačkoliv absenci obrazu může mnoho z nás zprvu vnímat spíše jako nevýhodu, dovoluje autorům přenechat vytváření vizuálního verze světa na posluchači, stejně jako je tomu u autorů knih a jejich čtenářů. I díky tomu jsou podcasty ideálním médiem pro vytváření tajuplných světů, jejichž podoba závisí z velké části pouze na recipientovi a jeho vnímání.


              Jedním z takových podcastů je Welcome to Night Vale, jehož základní myšlenka se zdá jednoduchá – každý podcast je ve formě rozhlasového vysílání ve fiktivním městečku Nightvale. Skrze jednotlivá hlášení se tak posluchač dozvídá různé detaily o tomto městě, jeho obyvatelích a jejich každodenních problémech. A právě tady jednoduchost pořadu končí. Svět městečka Night Vale je totiž zcela absurdní a často až nepochopitelný. Fiktivní , mimozemské nebo i magické postavy se tu střetávají se zcela obyčejnými světskými problémy, situacemi i lidmi. Jejich nesmyslnost vás nejprve zmate, poté pobaví a nakonec pohltí.
              Série byla vytvořena autory J. Finkem a J. Cranorem v roce 2012. Hlavní postavou je moderátor rádiového vysílání městečka Night Vale, jehož další obyvatelé se často mění. Podcasty jsou vysílané dvakrát za měsíc, do dnešního dne jich bylo odvysíláno již něco přes 100. Jednotlivé epizody obsahují novinky, reklamy i předpověď počasí pro městečko Night Vale, které leží v nepojmenované poušti kdesi v jihozápadní Americe. Sám Joseph Fink v jednom rozhovoru řekl, že ho jednoduše „napadl příběh o městečku v poušti, kde jsou všechny konspirační teorie realitou, a všechno ostatní už se odvíjelo od tohoto předpokladu“. Wikipedie Welcome to Night Vale popisuje jako komedii, falešné rádiové zpravodajství, surrealismus, paranormální horor a „deadpan“, tedy humor předávaný s kamennou tváří.


              Avšak stejně jako většina dnes známých fiktivních světů, ani tento nezůstal pouze u svého původního audio formátu. V říjnu 2015 autoři podcastu vydali stejnojmennou knihu, která v již vytvořeném světě rozvíjela zcela nový a v podcastech dosud nepoužitý příběh. Skoro o rok později, v září 2016, vyšla kniha druhá pod názvem Mostly Void, Partially Stars. Tentokrát se však nejednalo o nový příběh, ale o epizody z první série komentované autory – tedy dovysvětlení a dotváření původního světa.
              Mimo knižní adaptace je realita Night Vale individuálně dotvářena také formou živých představení – Cecil Baldwin, který mluví hlavní protagonistu, společně s dalšími herci skutečně předvádí vysílání městečku Night Vale jako „live show“ v rámci celého turné.  Jelikož se ale jedná o „epizody“ pouze pro omezené publikum, je jejich role v rámci celého fiktivního světa těžko určitelná – jen několik z nich bylo totiž natočeno či nahráno a zpřístupněno i širší veřejnosti.
              V neposlední řadě je také nutné zmínit využití sociálních sítí. Welcome to Night Vale má profily například na Facebooku nebo na Twitteru, kam v případě potřeby přidává i příspěvky organizačního rázu o prodeji lístků na „live show“ nebo o datech vysílání podcastu, většinu času jsou však tyto profily využívány jako „prodloužení“ vysílání v městečku Night Vale. Objevují se na nich příspěvky, které evidentně nepatří do naší reality a jsou určeny pro obyvatele Night Vale, stejně jako rádiové vysílání v podcastech. Tyto profily navíc zdaleka nejsou sledované pouze pravidelnými odběrateli podcastu – mnoho uživatelů sociálních sítí se jimi baví i bez širšího kontextu daného příběhu.


Nakonec nelze nezmínit také tvořivost fanoušků, která v dotváření světa hraje důležitou roli. V tomto případě se však již od transmediálního vyprávění dostáváme až k produsage, jelikož tuto část skutečně tvoří samotní posluchači podcastu. V prvé řadě se jedná o „fanscription“ čili transkripty podcastů sepsané fanoušky, díky kterým bylo možné Welcome to Night Vale rozšířit mezi větší počet lidí. Dále se jedná o vlastní Wiki stránku, která vysvětluje různé postavy a reálie, které se v podcastu vysvětlují – podobné stránky existují u většiny filmů, seriálů, i knih. Jedná se snad o nejčastější příklad tvorby fanoušků, která přispívá i ke kolektivní inteligenci dané skupiny.


Další formy tvorby fanoušků se již více vzdalují od původních příběhů a fiktivního světa celkově. Informace na zmíněné Wiki stránce jsou totiž získávány výhradně z podcastů, knih nebo dalších zdrojů přímo od autorů, které posluchačí pouze „kompilují“. Pokud je však cílem fanouška tento svět obohatit ještě dalšími příběhy či postavami můžeme se dostat až do světa fan fiction a fan art, jejichž nejčastějšími postavami v případě Welcome to Night Vale je moderátor Gershwin Palmer, který má údajně tři oči, a jeho oblíbený vědec Carlos, o kterém mluví vždy pouze v superlativech.
              Ačkoliv Welcome to Night Vale oslovuje daleko menší publikum, a tak zde neprobíhá transmediální vyprávění v takovém měřítku, jako je tomu například u obrovských sérií typu Harry Potter nebo Star Wars, je přesto zajímavé transmediální vyprávění právě na tomto příkladu zkoumat, jelikož se zdá, že fiktivní svět Night Vale má stále ještě velký potenciál se dále rozvíjet.

Zdroje:

1 comment:

  1. Ever wanted to get free YouTube Subscribers?
    Did you know you can get these AUTOMATICALLY AND TOTALLY FREE by registering on Like 4 Like?

    ReplyDelete