Sunday, December 11, 2016

Nelegální stahování seriálu Game of Thrones - Kate MacNeill

Článek Torrenting Game of Thrones: So wrong and yet so right, volně přeloženo Nelegální stahování seriálu Game of Thrones, vyšel v časopise Convergence: The international Journal of Research into New Media Technologies odborného vydavatelství SAGE Publishing v dubnu roku 2016.

Článek napsala Kate MacNeill, docentka oboru kultury a komunikace na australské univezitě v Melbourne, zároveň i vedoucí oboru umění a kultury. Její výzkum se zabývá primárně propojením práva, etiky a kreativity. Její práce byly otištěny v časopisech International Journal of Cultural Policy, the Media and Arts Law Review, Media International Australia a Third Text.

V článku se zaměřuje hlavně na názor a přístup obyvatel Austrálie na nelegálně stahované epizody televizní show z produkce HBO, Game of Thrones. Přesněji jejich reakce na kritiku onoho stahování velvyslancem USA v roce 2013 publikované na facebooku.

Bází pro tento výzkum je fakt, že Austrálie se počítá mezi země s největším ilegálním stahování televizní produkce. Dle neoficiálních statistik torrent serverů se právě Game of Thrones řadí mezi nejstahovanější díla v Austrálii.  V této práci se nezabývá rozdělováním dobrého a špatného ani obhajováním či nadržováním jedné straně.

Definice pirátství
Dle definice bylo digitální pirátství dlouho považováno za akt nepovoleného organizovaného rozšiřování a prodeje, nyní však zahrnuje i nepovolené získání pro vlastní potřebu. Celá definice a přístupy k takzvanému “pirátství” pochází z článku Nixon Kariithi - Is the devil in the data? A literature review of piracy around the world, který definuje vlastníky autorského práva jako oběti. Hlubší definici tohoto dopadu na korporátní subjekty a jejich ztrátu z “pirátství” pak popisuje Klein B Edwards v článku Framing the consumer: copyright regulation and the public.
Obecně se literatura zaměřuje i na motivy vedoucí k porušení zákona nelegálním stahováním a vyčíslení škod způsobených tímto porušením. Motivy “pirátů” se dají dle různých teorií klasifikovat jako plánované porušení zákona se schválením svého okolí, či stahování seriálů pouze ze síly zvyku, nebo dokonce neutralizování konceptu porušení zákona subjektem, který ho porušuje.
Druhý přístup k pochopení “pirátství” jej naopak staví mimo kontext kriminálního chování, nýbrž upozorňuje na aspekt fanouškovství  a touze vlastnit, i s pozdějším úmyslem za danou věc zaplatit. Tento přístup je pak obhajován ve článku  Heuvelman Jacobs Digital movie piracy: a perspective on downloading behavior through social cognitive theory. V rámci této myšlenky, tedy že stahování je součástí činnosti fanoušků, je vedena i analýza komentářů v pozdější části článku.

Specifika motivace pirátství v Austrálii
V této části článku autorka upozorňuje na umělé zpoždění, kdy uvedenení tv sérií je v Austrálii průměrně zpožďováno nejméně o šest měsíců od data uvedení série v USA. Toto zpožední se týká pak jakékoliv mediální produkce, a je mu připisováno vytvoření mentality australské komunity vůči nelegálnímu stahování jako jediného prostředku jak zůstat ve spojení s okolním světem udržet si aktuální informace o “dění”.

Ambassador Bleich, jeho facebook post hanící stahování a reakce na něj - z 252 komentářů k jeho příspěvku pouze 22 zastávalo ten samý negativní přistup jako on.
Jako jeho názor převládal motiv kriminality a odsuzování. Zmiňoval okrádání lidí pracujících na této show, specificky pak 8% australanů, kteří jsou zaměstnáni v copyright industries, ničení této show a HBO. Krádež je krádež, tak by se dal jeho příspěvěk shrnout. Spousta komentářů na toto téma byla pak reakcí dotčených lidí na takovouto “urážku”, ač legitimně podloženou. Reakce publika na jednotlivé body jsou pak popsány níže v textu.

V rámci neutralizační teorie odmítání viny a neidentifikace akce jako ilegální - například popírání existence spojení mezi platem herců či autorů, zisků HBO a sledování show.
HBO popírá ztrátu zisku díky pirátství a uvádí, že jde prakticky o kompliment a ukazatel oblíbenosti jejich práce. Obětí zde může spíše být iTunes nebo Foxtel = vlastníci vysílací licence pro seriál v Austrálii, na což upozorňovali mnozí přispěvatelé.

Přesun viny na někoho jiného
Cena, způsob doručení a zpoždění doručení jako hlavní viníci ilegálního stahování. Jako příklad funkční konkurence iTunes, lidé si zaplatí za okamžitý a kvalitní kontext s jednoduchým systémem doručení. Cena shlédnutí Game of Thrones na kabelovce Foxtel za předplatné 100 AUD oproti ceně za DVD 40AUD, iTunes nabízí epizodu za 3 AUD - mnoho lidí se ale přiznalo, že ani neví, že to tato varianta existuje.
Primárně je však poukazováno na umělé zpoždění v produkci pouze na bázi geografie, což je v době internetu zcela irelevantní.

Odmítání způsobení finanční ztráty.
Spousta přispěvovatelů ve facebookovém komentáři zmínila, že mají v plánu si pořidt i DVD, či mají zaplacené i předplatné u Foxtelu, ale kvalita či dostupnost služby byla horší, než ilegálními kanály. Je tedy třeba zajistit konkurenci nelegálnímu sledování, které očividně nabízí víc než legální způsoby.

Osočování velvyslance za útok.
Obecný konsensus příspěvků zaměřujících se primárně na osobu velvyslance pak byl, že by si měl všímat důležitějších problému, než ztráty zisků amerických filmových studiíí a padl i názor, že Amerika sama je postavená na krádeži.

Loajalita
Zájem jedince převyšuje právní aspekt společnosti. Převážně pak ve skupinách například studentů, kteří cítí větší právo na svoji show než právo nadnárodních korporací či zemí samotných, zmíněných například S. Yu, v článku Digital piracy and stealing: a comparison on criminal propensity.

Trh
Dle vyjádření hvězd z The Game of Thrones, kterých by se mělo pirátství dotýkat, je problém spíše v archaických distribučních kanálech než v divácích.
Propočty ztráty společností jsou nastavené s přehnaným očekáváním, že každý stažený díl by znamenal pro firmu nákup či výdělek, oproti tomu ale dle studií vede nelegální sledování k nákupu dodatečného zboží, které by jinak nebylo nakoupeno, neboť člověk by nezaplatil ani za ten původní obsah - H Ergas a A Fels: Assesment of proposed regulations to address internet piracy: a submission to the online copyright infringment discussion paper.

Metoda použitá v článku by se dala shrnout jako kvantitativní metoda analýzy komentářů na facebooku v rámci jednoho příspěvku o nelegálním stahování, přesněji kontextová a tématická analýza. Samotná analýza pak je provedena ve dvu fázích: rozdělení dat podle principu pěti kategorií neutralizačních teorií dle Sykese a Matza, a rozdělení hlavního tématu do pěti specifických podtémat.

Relevance vůči ČR
Téma ilegálního stahování seriálů je relevantní pro celý svět, nikoliv jen pro Austrálii či ČR. Jsou zde dva nesmiřitelné tábory. Jedni obhajující právo na produkci, jedni bránící autorské právo společností a upozorňující na potenciální finanční ztráty. Osobně si nemumím představit jednoznačnou odpověď na vyřešení toho problému. S každou snahou společností chránit svůj majetek přichází nový způsob, jak se k němu snadněji dostat. Oba tábory mají své argumenty, které jim přijdou rozumné a obhajují jejich činnost. Dá se ale s jistotou říci, že nelze jen odsoudit tuto rozšířenou činnost, ale je potřeba na ní nějak dynamicky zareagovat. V ČR se jedná například o zpřístupňování služeb legálních videoték typu Netflix, které reagují na poptávku po seriálech, které nejsou v české produkci ať už kvůli nedostatku licencí lokálních televizních společností či nedostatku dabingu, na kterém televize stále ještě trvají, kvůli horší znalosti angličtiny svých diváků. Obecně pirátství spíš upozorňuje na tržní nedostatek a není známkou kriminality srovnatelné s vraždou či znásilněním.

1 comment:

  1. Do you need free YouTube Subscribers?
    Did you know you can get these AUTOMATICALLY & TOTALLY FREE by registering on Add Me Fast?

    ReplyDelete