Sunday, December 11, 2016

Sebeprezentace mladých lidí na Snapchatu v porovnání s ostatními sociálními sítěmi

Z periodika First Monday, amerického vědeckého online časopisu o internetu, jsem si ke zpracování vybrala článek A snap of intimacy: Photo-sharing practices among young people on social media od dánských autorek Jette Kofoed a Malene Charlotte Larsen.

Jette Kofoed

Jette Kofoed je docentka na katedře pedagogiky na Aarhus University v Dánsku. V roce 1994 získala magisterský titul na University of Copenhagen v oboru sociologie náboženství a menšinových skupin. Ve svých studiích a článcích se věnuje sociálnímu vylučování a začleňování. Specifickými oblastmi jejího výzkumu je šikaně ve škole a peer mediace.

Malene Charlotte Larsen

Marlene Charlotte Larsen působí jako docentka na katedře komunikace a psychologie na Aalborg University v Dánsku. Na té samé univerzitě získala (nejen) magisterský titul v oboru Mediální a komunikační studia. Ve svých pracích zkoumá společenský život mladistvých na internetu.

Téma článku v kontextu mediálních studií

Autorky zkoumají obsah a způsob, jakým komunikují mladiství ve věkovém rozmezí od 12ti do 17ti let prostřednictvím aplikace Snapchat. To je služba, který umožňuje posílání fotografií, které se protějšku ovšem zobrazí po dobu maximálně desíti vteřin. Tématem je odlišná osobní prezentace jedinců s porovnáním např. s fotkami na sociální síti Instagram. Dále se Kofoed a Larsen ve svém článku věnují fenoménu využívání Snapchatu k jednoduchému šíření intimních fotografií.

Charakter textu od Kofoed a Larsen je zpráva z výzkumu, ve kterém si všímají toho, že mladí lidé sdílejí fotografie velmi často na vícero platformách a tzv. „za pochodu“. To znamená, že tito uživatelé jsou mobilní a jejich chování na sociálních sítích nezávisí na čase ani na prostoru. Autorky konstatují, že Snapchat je místo, kde se mladí, v porovnání s jinými sociálními platformami, méně stydí odhalovat. V tomto článku zastupují Kofoed a Larsen empirické východisko a z teoretického hlediska nahlížejí na pojetí intimity. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak se na Snapchatu mladí lidé ve věku od 12ti do 17ti let chovají v oblasti intimity a jak udržují vztahy prostřednictvím sdílení fotografií na Snapchatu?
Autorky se v této otázce soustředí na dva hlavní body. Za prvé zkoumají, jak je vnímán jeden specifický typ fotografií, který má na Snapchatu své místo. Zahrnuje sdílení „nedokonalých“ momentů – fotky dvojitých brad a záměrně ošklivých selfies. Hraje toto chování, o kterém mladí tvrdí, že nemá žádný hlubší smysl, roli při navazování a udržování intimních vztahů? Za druhé si všímají faktu, že v příspěvcích na Instagramu a Facebooku mladí lidé daleko více přemýšlejí o své sebeprezentaci, zatímco Snapchat vnímají spíše jako volný prostor, kde mohou vypustit své emoce a kde je nikdo nehodnotí nebo „nelajkuje“.
Metodologický přístup autorek je vícestránkový („multi-sited“) – téma zkoumají jak v online (Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Tumblr, Ask.fm), tak v offline (rozhovory, školní situace) prostředí.
V létě 2016 se byla do aplikace Instagram přidána možnost „Instagram Stories“, což je v podstatě okopírovaný koncept „MyStory“ od Snapchatu. Do té doby byl Snapchat aplikace, kde lze sdílet méně důležité, krásné a promyšlené věci, než na Instagramu. Instagram chtěl takto umožnit svým uživatelům, aby sdíleli vedle svých životních highlightů i „menší momenty“. Tento nový prvek Instagramu smazal téměř všechny rozdíly mezi těmito dvěma aplikacemi. Rozdílem zůstává, že Snapchat stále nedisponuje trvalým obsahem, zatímco Instagram má jak ten, tak díky Instagram Storie i „pomíjivý“ obsah.
Výzkum však proběhl ještě předtím, než Instagram zavedl tuto novinku. Došlo k němu v letech 2015 a 2016, kdy byl Snapchat novinkou mezi mladými Dány a jeho využívání bylo ještě nejvíce „syrové“. Důraz byl kladen na kvalitativní rozhovory, ve kterých šlo především o obsah sdílených fotografií a videí na Instagramu a Snapchatu a zkušenosti s přijímáním obrázků s nechtěným a nepříjemným obsahem.

Analytické poznatky

Autorky Kofoed a Larsen dospěly k výsledkům, které říkají, že Facebook je sice aplikace mladými lidmi dennodenně využívaná, není už ale upřednostňována ke sdílení osobních informací. V této roli je mezitím Snapchat a Instagram. 82% dotázaných se považují za uživatele Snapchatu. Obecně je mezi nimi více dívek a používají Snapchat častěji než chlapci. 69% dotázaných uživatelů Snapchatu ho používají každý den. Dotázaným se na Snapchatu líbí, že je rychlý, jednoduchý v používání a fotografie se sami po určitém (krátkém čase) ničí.

Nejčastěji sdíleným obsahem jsou selfies na všechny možné způsoby – s filtry, s textem, se zabudovanými dodatky (psí jazyk a uši, věneček z kytek, apod.) atd. Dále si velmi často mladí Dánové posílají fotografie a videa toho, co právě dělají. Nejsou tedy ani obsahem, ten tvoří kamarádi a okolí. Dotázaní uvedli, že tímto vědí, co jejich kamarádi dělají a mají tak pocit, že jsou také součástí komunity. Třetí největší skupinou jsou fotografie bez většího významu v obsahu. Může jít o cokoliv – zamlžené okno, záclona ve větru, sušenka. Zkrátka obrázek čehokoli, co je zrovna po ruce. Často jsou takové fotky doplněné o krátkou zprávu jako: „What’s up?“ nebo „What are you doing?“.

Dotázaní, na otázku jaké byli poslední přijaté Snapy, nejčastěji odpověděli, že byli nudné, nedůležité a normální.

„Snapchatování“ je otázkou důvěry. Uživatelé vědí, že protějšek může obrázek vyfotit neboli „vyscreenshotovat“. V průzkumu dotazovaní uvádí, že fotografie a videa posílají pouze kamarádům a známým, u kterých jsou si jisti, že si obsah neuloží a nebudou ho šířit dál. I kdyby tak však udělali, producenti obsahu se to díky aplikaci dozví a v tomto případě by po přátelích vymáhali, aby byl materiál z jejich mobilu smazán.

Aktuální kontext v ČR

Tím, že internet spojuje celý svět a především mladé lidi, tak lze předpokládat, že situace v České republice se nebude nijak razantně lišit od té v Dánsku. Momentálně je v ČR na Snapchatu přes půl milionu uživatelů, přičemž nejsilnější věkovou skupinou jsou lidé od 15ti do 24 let.

Zdroje:
A snap of intimacy: Photo-sharing practices among young people on social media
by Jette Kofoed and Malene Charlotte Larsen.
First Monday, Volume 21, Number 11 - 7 November 2016
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6905/5648
doi: 
http://dx.doi.org/10.5210/fm.v21i11.6905

http://www.mediar.cz/nova-cisla-snapchat-ma-pres-pul-milionu-cechu/


1 comment:

  1. Ever wanted to get free Google+ Circles?
    Did you know you can get them ON AUTO-PILOT & TOTALLY FREE by using Like 4 Like?

    ReplyDelete