Sunday, December 11, 2016

The rise of fanvestors - vzestup crowdfundingu

A study of a crowdfunding community by Patrick Galuszka and Victor BystrovAutoři:

Autorem publikace je dvojice polských autorů. Oba autoři jsou pod prací podesáni jako asistující profesoři na univezitě v Lodži v Polsku. První je Patrick Galuszka, výzkumný pracovník, který nyní pracuje v Institutu sociálních studií Mace Plancka v Lodži. Na svém blogu také publikuje závěry svých výzkumů. Jeho primární zaměření je na internetovou hudbu, na takzvané netlabely (portály, které nabízí hudbu, zdarma, zpravidla mají velmi dobrou propagaci a marketing, vydělávají na dobrovolných příspěvcích uživatelů).

Victor Bystrov spoluautor publikace také pochází z Polska, pracuje stále na univerzitě v Lodži. Vystudovaný má titul PhD. v italské Florencii. Jeho výzkumné práce se zaměřují především na předpovídání, kointegraci a strukturální nestabilitu.

Vymezení tématu

Práce, jak napovídá její název, se věnuje fenoménu poslední doby a to crowdfundingu. Crowdfunding je online aktivita iniciovaná lidmi, nebo institucemi, které shromažďují prostředky, většinou finanční, od velkého počtu přispěvovatelů za účelem dosažení nějákého cíle.

Průkopníkem tohoto způsobu shánění prostředků byl server Kickstarter. Ten byl první, který ukázal jak obrovský potencionál crowdfunding opravdu má.

Publikace polských kolegů se zaměřuje právě na tento fenomén. Rozebírá motivaci lidí a organizací, které na projekty dobrovolně přispívají. Zaměřují se na hudbu v Polsku, která je především pro Galuszka životní náplní a zdrojem obživy.

Autoři publikují zprávu, na základě vlastních zkušeností. Vychází z empirického výzkumu, kterým odůvodňují velký vzestup popularity dobrovolného davového přispívání tzv. crowdfundingu.

Sběr dat a metodologie


Studie je založena na datech, které autoři získali skrze internetovou anketu, kterou prováděli v dubnu a květnu roku 2011 a také na základě podrobných osobních rozhovorů s managmentem firmy MegaTotal, což je polský web, který je založen právě na crowdfundingu a provozuje hudební službu. Internetový dotazník byl rozeslán téměř 22 tisícům lidí, kteří se přihlásili v uvedeném období do Megatoolu.Kompletně vyplněný dotazník se jim vrátil pouze od osmi set respondentů. Data, tedy tak nereprezentují všechny uživatele, neboť odpovědělo pouhých 3.69% dotazovaných.

Jde o velmi běžný způsob sběru dat. Internetový dotazník a podrobné rozhovory jsou velmi obyčejnými způsoby sběru dat. Troufám si tvrdit že kdyby sběr dat probíhal, trošku zajímavější a rafinovanější metodou, tak by anketu vyplnilo mnohem větší procento dotazovaných, než pouhých 3,69%. Ono si nelze myslet, že pokud někde na internetu vyskočí okno s dotazníkem, tak s tím lidé budou ztrácet čas.

Prezentace dat a výsledků


V přehledné tabulce v závěru studie zjišťujeme, že hlavním důvodem, byť jen s malým náskokem, je touha podpořit umělce. V těsném závěsu je důvod,který by se zdál jako ten jediný a nejdůležitější - poslouchat muziku zdarma. 

Samozřejmě v době vznikání této studie, tedy v roce 2014 jsou výsledky takové jaké jsou. Největší "boom" však zažívá crowdfunding v posledních dvou letech, navíc je třeba brát v potaz, že data do studie, byla sbírána primárně na internetu a anonymně. Je tedy nutné počítat s tím, že mohou být značně nepřesná a zavádějící.Charakteristika textu

Text se psaný velmi odborně, možná až strojově, což je samozřejmě v rámci studie žádoucí jev a zcela na místě. Nelze si myslet, že dva univerzitní profesoři napíší jakýsi zábavný text. 

Řeč odpovídá, tomu jak by měl slohový útvar vypadat. Za velké pozitivum považuji, doprovodné grafy a obrázky, který celkový dojem odborného textu, značně zaatraktivňují.

Crowdfunding v ČR:

V České republice zaznamenáváne hned několik internetových serverů, které nabízejí platformu pro crowdfunding. Jsou to stránka jako HitHit nebo Startovač a mnoho dalších. 

V kampaních jsou i čeští jednotlivci velmi úspěšní, například internetový zpravodajský portál DVTV vybral krátce po spuštění během měsíce přes dva miliony korun, pro rozšíření pole působnosti tohoto média.

Dále jsou v čechách podporovány nejrůznější expedice, výlety, rekonstrukce stavby, revitalizace veřejných prostor a mnoho dalších.

Lze tedy tvrdit, že pomyslná crowdfundigová mapa je popsána i u nás v České republice.
Závěr:

Prezentovaný výzkum je jednou z prvních studí, které se zabývají fenoménem crowdfundingu. Autoři rozebírají možné důvodu tak rychle šířící se popularity tohoto dobrovolného přispívání. 

Hlavní koncentrací autorů v této studii, je zjistit jak funguje crowdfunding v hudebním průmyslu a jaké motivy mají lidé a instituce, které přispívají umělcům.

Hlavním důvodem je dle zjištění polských autorů snaha přispět autorům k rozvoji. Další důležité důvody jsou, takové že přispívající chtějí poslouchat novou, neznámou hudbu zdarma, chtějí se vyhnout pirátským kopiím a vyplňují tím volný čas.

Je třeba se pozastavit nad sběrem dat, ten probíhal skrze internetové dotazníky. Dotazník vyplnila pouhá necelá 4% procenta dotázaných, což nelze považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, návštěvníků portálu Megatool.

Zdroje:

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4117/4072#author

http://www.megatotal.pl/pl/

http://phlow-magazine.com/interview-portrait/867-interview-with-patryk-galuszka-research-netlabels

https://www.kickstarter.com/?ref=nav

http://www.crowdfunding.com

https://www.startovac.cz/projekty/dvtv/1 comment:

  1. BlueHost is ultimately one of the best hosting company with plans for any hosting requirements.

    ReplyDelete