Friday, December 2, 2016

Publikum nové, publikum tvořivé? Aneb vytváříme hodnoty?

                                         
                                               (Ondřej Surovec)

Masová média se stala skrze sociální, ekonomické a kulturní proměny moderní společnosti významnou součástí veřejného i soukromého života. Jedním z nich je internet, který však musíme zároveň chápat jako technologické prostředí, které nám nabízí možnost jak soukromé, interpersonální komunikace (e-mail, Skype, atd.), tak zároveň také možnost komunikace masové, kterou nabízejí například různé zpravodajské servery, sociální sítě, blogy, YouTube, atd. V této masové komunikaci však probíhá velká revoluce. Producentem obsahu či sdělení již nemusí být zavedená a ustálená instituce, jakou je například televize, jejíž producenti a dramaturgové nám „diktují“, jaký obsah stojí za to zhlédnout. Dostáváme se do doby, kdy máme zajištěný velký výběr materiálu, který není tvořen jen profesionály, ale také námi samotnými. Námi, kteří si navzájem sdělujeme, jaký obsah stojí za to zhlédnout, či jinak přijmout.
Díky tomuto rozvolnění původních rolí se proměnilo samotné publikum jakéhokoliv mediálního sdělení. Není potřeba zmiňovat, jak velkou máme možnost čerpat nejrůznější informace a další obsah z mnoha zdrojů a v mnoha různých podobách. Stáváme se aktivní součástí samotného média. Tato aktivita není pouze to, že máme možnost vlastní produkce, zároveň s tímto faktorem kráčí ruku v ruce také fakt, že máme obrovskou možnost volby příjmu. Velmi zřejmým příkladem je v tomto ohledu oblast online videa. Audiovizuální obsah dostupný na internetu na nás padá ze všech stran. Není se také čemu divit – technologický postup nám za posledních dvacet let napomohl nejen být stále „online“, ale být také stále připraven zachytit, co se kolem nás děje. Téměř každý z nás má u sebe neustále chytrý telefon či tablet, pomocí kterého má nepřetržitou možnost záznamu, a to jak obrazového, tak zvukového, a pomocí internetového připojení jsme schopni zveřejnit a sdílet svůj obsah během pár chvil.
Nejsme již pouhými pasivními příjemci, čekajícími na „naservírování“ obsahu, který tvoří profesionálové, i my se jimi do jisté míry stáváme a získáváme tak možnost formovat a ovlivňovat životy dalších, kteří nejsou v naší těsné blízkosti. Je naprosto jasné, že nás, právě například online video, může velmi ovlivňovat, zapomínáme však často na druhou stranu mince. Samotný příjem a konzumace jakéhokoliv mediálního obsahu je velmi obsáhlým tématem. Jak je tomu ale s tvorbou a naší neustálé „připraveností k tvorbě“? Eli Noam ve své knize Internet Television[1] zmiňuje, jak moc je používání počítačů, tabletů a mobilních telefonů osamocenou aktivitou. Stali jsme se sice producenty, máme možnost tvořit obsah, avšak vytrácí se jakási kolektivita. Sledování televize, nebo třeba návštěva kina, nebývají tak často osamocenou aktivitou, jakou je sledování, „sharování“ či „uploadování“ online videa.   
Možná nás právě fakt, že jsme neustále připraveni zachytit to, co se kolem nás děje, ve spojitosti [2] Marshalla McLuhana, s mobilními technologiemi, jej posouváme ještě dále a vytrháváme se z přítomného bytí a náš reálný život přenášíme do virtuální roviny. A produsage[3] je jedním z fenoménů, který má dost možná na tomto vytrhávání velký podíl. Možná nás konzumace ovlivňuje více než produkce, ale je zajisté nutností, uvědomit si všechny dopady a důsledky, které naše téměř neomezená možnost vytvářet a následně sdílet nese.

Virtuální svět nás do sebe vtahuje a máme čím dál tím větší tendenci tvořit obsah pouze pro internet. Možná se nebude jednat o přetrvávající fenomén, možná si totiž brzy uvědomíme, jak pomíjivý a zároveň velmi trvalý může být virtuální obsah, který tvoříme a skrze který přetváříme. Je asi na čase, položit si otázku, jak velkou hodnotou pro nás virtuální, neuchopitelný obsah, je.


[1] NOAM, Eli M, Jo GROEBEL a Darcy GERBARG. Internet television. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2004. ISBN 080584306X.
[2] MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. New York: New American Library, 1969.
[3] BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, c2008. Digital formations, vol. 45. ISBN 978-0-8204-8867-7.

2 comments:

  1. Are you looking for free Google+ Circles?
    Did you know that you can get them AUTOMATICALLY & ABSOLUTELY FREE by registering on Like 4 Like?

    ReplyDelete
  2. BlueHost is definitely the best web-hosting provider for any hosting plans you require.

    ReplyDelete