Tuesday, November 24, 2009

On-line hra The West - prvky kolektivní inteligence na divokém západě

Na úvod je nezbytné říci, co The West vlastně je. Jedná se o online hru, která se řadí do kategorie MMOG (massively multiplayer online game). Jejím tvůrcem je německá společnost InnoGames GmbH, která taktéž stojí za velmi populární hrou Tribal Wars (u nás známou pod názvem Divoké Kmeny). Hra funguje v 18-ti zemích světa a každá země má několik herních světů. Nové světy přibývají postupně s přibývajícím počtem hráčů. Česká verze hry má aktuálně 7 světů a okolo 116 000 registrovaných hráčů http://the-west.cz/ . Je možné hrát pod jedním účtem na více světech zároveň.

Tématem hry je divoký západ. Hráč začíná jako tzv. greenhorn, a po dosažení určitého stupně má možnost si zvolit ze čtyř různých charakterů, mezi nimiž je dobrodruh, duelant, dělník a voják. Každý z charakterů má své specifické výhody a od této volby se odvíjí i směr hry. Hlavními ukazateli postavy jsou zdraví, energie a zkušenost. Zdraví se obnovuje časem a hráč o ně může přijít například při duelu (souboj dvou hráčů) nebo při práci. Energie taktéž přibývá časem a ukazuje kolik práce je možné ten den vykonat. Prací je okolo stovky a postava za ni dostává peníze, předměty a zkušenosti. Po dosažení určitého počtu zkušeností se hráč dostává na vyšší stupeň a může si ke svému charakteru zvolit nové atributy a schopnosti. Hlavní atributy jsou síla, pohyblivost, zručnost a charisma, každý atribut má své další schopnosti. Rozdělováním těchto schopností se postava vyvíjí, je schopna dělat výnosnější práce nebo se zdokonalovat v duelu. Hráč může plnit úkoly, které jsou vlastně i příběhem hry, většina úkolů je společná pro všechny charakterové skupiny, ale zároveň má každý charakter svou vlastní sérii úkolů. Vítězí hráč, který jako první dosáhne 99 levelu.

Hráč má možnost založit město a do něj si pozvat jiné hráče nebo se nechat do některého města pozvat. Právě zde se objevují prvky kolektivní inteligence. Město má své funkcionáře, jimiž jsou například zakladatel města (starosta), městský radní, správce fóra, stavbyvedoucí, náborář apod.. Zajímavé je, že tvůrci hry připravili pouze funkce zakladatel města a městský radní, další funkce si hráči vymysleli samostatně, ale objevují se stejným způsobem v drtivé většině měst. Město je nutné budovat, na čemž se musí podílet všichni jeho obyvatelé. Každá z budov má jinou funkci nebo něco jiného prodává a každé město má v konkrétních budovách jiný sortiment zboží. Výstavbu provádí zpravidla dělníci, kteří mají vysokou hodnotu schopnosti stavět, ostatní obyvatelé přispívají penězi do městské pokladny a za tyto peníze se město buduje. Obyvatelé mají za cíl, co nejrychleji město dostavět, aby jim budovy nabídly zajímavé předměty důležité například při plnění úkolů a také nabrat silné hráče, kteří jim pomohou při výstavbě, obraně a útocích. Důležitým prvkem je městské fórum, zde hráči diskutují a hlasují. Řeší se zde právě například výstavba, zde je důležité co nejefektivněji využít peníze, které hráči do pokladny vložili. Příspěvky jsou nejčastěji řešeny formou daní, na kterých se obyvatelé dohodnou a pravidelně je odvádějí. V pozdější fázi hry si město může postavit svou vlastní pevnost, na výstavbě se opět podílí všichni obyvatelé, přispívají jednak finančně a také přinášejí různé produkty, které jsou pro výstavbu nezbytné. Jakmile je pevnost vystavěna mohou ji jiná města napadat a případně ovládnout. Obyvatelé měst se snaží najít co nejsilnější spojence při obraně nebo útocích na pevnosti. Zde je nevyhnutelné, aby hráči spolupracovali a panovala vzájemná shoda. Vznikají nejrůznější aliance, které se vzájemně spojují a poskytují si pomoc nebo výhody spojené například s výhodnějšími nákupy předmětů ve svých městech. Hráči spolu komunikují převážně přes telegramy, což je email fungující v rámci hry. Skrze ně si vzájemně domlouvají pomoc a strategii.

Hra má své vlastní hlavní fórum a každý ze světů má vlastní sekci, kde si hráči vyměňují zkušenosti, hledají nové obyvatele, informují o předmětech které prodávají v rámci města nebo o zajímavých předmětech, které nalezli při práci. Zajímavostí je, že příspěvky bývají doplněny i o obrázky ze hry, například nalezených předmětů. Zde také tvůrci informují o změnách, které probíhají, hráči mají možnost navrhovat změny nebo vylepšení a nahlašují chyby, které ve hře nalezli.

Jelikož hra nabízí velké množství úkolů, prací a předmětů, vznikla stránka http://cz.weststats.com/ , která je jakýmsi komplexním průvodcem mimo tutoriál a nápovědu v samotné hře. Pokud hráči mají nějaké otázky, bývají velmi často odkázáni na fórum nebo právě na tuto stránku. Dalším webem je http://tw-help.net , který mimo jiné pomáhá při publikování odkazů s obrázky na fóru, na stránce se objevují i užitečné utility, které navrhli samotní hráči.

Při počtu zemí, ve kterých hra funguje a počtu registrovaných hráčů, považuji za velmi zajímavé, že se mi nepodařilo nalézt odkaz na české ani anglické wikipedii, který by se této hře věnoval. Na anglické wikipedii je pouze zařazení této hry do kategorie massively multiplayer online game. Na své zpracování tedy ještě čeká.

1 comment:

  1. Dobrý příspěvek. Hru jsem nehrál - čerpá nějak z Mayovské mytologie?
    P.S. Dávejte si větší pozor na interpunkci.

    ReplyDelete