Wednesday, March 29, 2017

Participace uživatelů na zpravodajství online médií
Předmětem článku je výzkum Susanne M. Almgrenové & Tobiase Olssona[1], ve kterém se zaměřili na způsoby jakými se uživatelé podílejí na různých typech online zpravodajství.
Susanne Amgrenová působí na Jönköping University ve výzkumné skupině Media and Communication Studies, kterou vede druhý autor tohoto článku, profesor Tobias Ollson ze stejné univerzity.

Sociální ikony pro sdílení článků na Facebooku a Twitteru se staly stále významnějšími prvky zpravodajských stránek. Společně s komentáři pod články je sdílení obsahu na sociálních sítích pro uživatele nejčastějším způsobem participace uživatelů na zpravodajství. Velmi rozšířené využívání těchto prvků otevřelo nové oblasti pro komplexní výzkumy participačního chování uživatelů zpravodajských médií. Předmět tohoto výzkumu lze formulovat do několika základních otázek: jak se tyto příležitosti k participaci liší u stránek lokálních, celostátních a bulvárních médií, jak jsou tyto příležitosti uživateli využívány, tedy jak uživatelé články komentují nebo jak články sdílejí na sociálních médiích a zdali jsou mezi zpravodajskými médii v tomto ohledu nějaké rozdíly? Pro zodpovězení těchto otázek autoři studie využili metodu kvantitativní obsahové analýzy celkem 3444 článků z devíti švédských online médií.

Podle Amgrenové a Ollsona se dřívější studie se zabývaly především různými technologickými nástroji, které participaci uživatelů umožňují. Nejběžnějším způsobem participace až do roku 2011 byly komentáře uživatelů pod články. Poté se různé výzkumy začaly více zabývat tím, jak je online zpravodajství sdíleno různými aplikacemi sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter. Tato studie se zaměřuje na vzájemné působení online zpravodajství, sociálních sítí a uživatelského obsahu. Vychází z předpokladu, že interakce mezi těmito aktéry osvětluje nové aspekty participačních aktivit. První skupinou, kterou se studie zabývá, jsou zpravodajská internetová média. Jsou to webové stránky patřící zpravodajským organizacím, které vznikly jako tištěná média. Druhou skupinou aktérů jsou sociální média, nebo také sítě, tedy online aplikace určené konkrétně k zapojení uživatelů. Ve Švédsku je velice rozšířený a používaný Facebook, který používá 70% uživatelů internetu, zatímco Twitter je minoritní a používá jej pouze 20% uživatelů internetu. A třetí skupinou aktérů této studie jsou uživatelé, kteří se buď zapojují, nebo také ne, na různých zpravodajských stránkách. A právě uživatelé jsou zásadní pro další dva aktéry (zpravodajské weby a sociální média), protože jejich obchodní modely závisí na pozornosti a míře angažovanosti uživatelů. Studie tedy rozebírá, jaký prostor, vyjádřený technologickými prostředky, mediální organizace dávají participaci uživatelů, a na druhé straně, jaké jsou preference uživatelů, když si mají vybrat, jakým způsobem budou participovat. Cílem výzkumu bylo nalézt odpovědi na otázku, jak se liší vztah mezi online zpravodajskými médii a jejich uživateli podle: 
  •  využívání různých nástrojů pro participaci: komentáře, sdílení na Facebooku nebo Twitteru, 
  •      toho, jestli se tištěná edice média zabývá celostátním nebo místním obsahem.
Výzkum proběhl metodou kvantitativní obsahové analýzy 3 444 zpravodajských článků publikovaných devíti švédskými zpravodajskými stránkami mezi 15. únorem a 9. březnem 2014. Tři proměnné u každého článku ukazují počet nástrojů možné participace (komentář, Facebook, Twitter) a další tři proměnné u každého článku zobrazují počet interakcí uživatelů (komentářů, sdílení na Facebooku nebo Twitteru).

Výzkum došel k závěru, že sdílení článků uživateli přes Facebook je 20krát častější než komentáře pod články či sdílení přes Twitter. Dalším zjištěním bylo, že uživatelé nevyvíjejí žádnou aktivitu u většiny zpravodajských článků, 63 % článků zůstane nepovšimnuto co se týká komentářů či Twitteru a 56 % u sdílení na Facebooku. Podíl článků, u kterých jsou povolené komentáře, se velmi liší u jednotlivých zpravodajských webů, ale většina jich povoluje uživatelům komentovat 40 až 60 % článků. Sdílení článků na Facebooku nebo Twitteru je však umožněno uživatelům mnohem častěji, a to u 77 až 100 % článků. Pokud to shrneme, uživatelé se nejvíc zapojují sdílením obsahů přes Facebook. 
Podíváme-li se na výsledky týkající se participace uživatelů podle typu zpravodajského webu, nejvíce komentářů pod články je u místních webů, což naznačuje, že blízkost je velkou motivací pro komentování veřejných zpravodajských webů. A stejně tak místní weby mají blízko ke svým uživatelům a umožňují proto komentáře u většího podílu článků než celostátní, tedy uživatelům vzdálenější, weby. Naprosto největší podíl participace uživatelů tedy vykazuje sdílení přes Facebook. Tweetování zpráv je čistě fenoménem velkých měst a celostátních médií.

Autoři studie se na závěr zamýšlí nad tím, proč je sdílení článků přes sociální sítě povoleno u všech webů v mnohem větší míře než komentáře pod články. Připisují to především tomu, že je to bezpečnější a užitečnější způsob participace, ale pozastavují se nad tím, proč je tento vzdálený vztah s uživateli, mediovaný sociálními sítěmi, pro zpravodajská média tak atraktivní. Abych řekla pravdu, zde si nejsem jistá, jestli jsem tuto pochybnost autorů správně pochopila. Zájmem zpravodajských webů je ke svému obsahu nalákat maximální počet uživatelů a sdílení článků uživateli přes sociální sítě je pro to ideálním nástrojem. Dalo by se říci, že uživatelé tak dělají zpravodajskému webu reklamu zadarmo, protože sdílet články na sociálních sítích samozřejmě může i sama zpravodajská organizace, ale musí za to platit a navíc síla takového sdílení je slabší, než když to dělají sami uživatelé.

Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda proběhl podobný průzkum zaměřený na česká média, ale co se týká srovnání počtu uživatelů Facebooku a Twitteru, bude rozdíl pravděpodobně ještě markantnější než ve Švédsku. Podle článku zveřejněného na webu Mediahub[2] má v České republice účet na Twitteru přes 300 000 uživatelů, zatímco profil na Facebooku má asi čtyři miliony Čechů. Sociální ikony jsou u českých zpravodajských webů samozřejmostí, ale stejně tak i možnost komentovat pod článkem, přičemž ta bývá případně znemožněna pouze u témat, která by mohla být kontroverzní či konfliktní.


[1] Almgren S, Olsson T. Commenting, Sharing and Tweeting News. NORDICOM Review [serial on the Internet]. (2016, July), [cited March 12, 2017]; 37(2): 67-81. Available from: Communication & Mass Media Complete.
[2] http://mediahub.cz/media/900591-twitter-v-cr-stale-zaostava-za-facebookem-uzivatelu-ale-pribyva

1 comment:

  1. Do you need free Google+ Circles?
    Did you know you can get them AUTOMATICALLY AND ABSOLUTELY FREE by getting an account on Like 4 Like?

    ReplyDelete